ออกมาทักทายกันในตอนเที่ยง  หลังจากเฝ้ามองฝนที่ลงมาทำความชุ่มฉ่ำหัวใจให้คนที่ทำนาได้ยิ้มเมื่อสองสามวันก่อนว่า  มันจะหมดไปตอนไหน  หรือว่ามันจะมาทำให้ดีใจเก้อ  ขณะที่เขียนนี้เริ่มจางลงแล้วครับ  อีกไม่นานคงหมด  ผมชอบที่จะเฝ้ามองอะไรแบบนี้เสมอ  มองดูความเป็นไป  มองดูความเปลี่ยนแปลง…

งานพัฒนาชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มันเป็นงานที่ทำเหมือนเดิม  ทำเหมือนกันทุกปี  ไม่ว่าจะเป็น  รับลงทะเบียนเบียยังชีพ  จ่ายเบี้ยยังชีพ  จัดอบรมกลุ่มสตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  เก็บข้อมูล จปฐ.  ทำแผนชุมชน  เป็นต้น

ในแต่ละเดือนเราชาวพัฒนาชุมชนทำอะไรบ้างมันเห็น ๆ กันอยู่  มันจะวน ๆ ซ้ำกันอยู่อย่างนี้ทุกปี  คนเขียนบล็อกอย่างผมเลยไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ มาเขียนถึง  บางคนบอกว่าเรื่องของพัฒนาชุมชนหายไป…

พักหลังมานี้  โครงการต่าง ๆ ที่คิดไว้  และขอเงินงบประมาณไว้  ทำเป็นแผนไว้แล้วไม่ได้ทำมีเยอะแยะ  ครั้นจะไปอบรมเอาความรู้ใส่ตัวและใส่บล็อก  ก็ได้รับแจ้งจากส่วนการคลังว่า  ไม่มีงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายมาให้หมดแล้ว  ไม่มีมาอีก  อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพเหลือยังไม่โอนมาให้สองเดือน  หรือเขาจะให้เรายืมเงินจ่ายไปก่อนเหมือนที่เขาเคยให้เราทำมาแล้ว (ไม่ฮา)

ไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่า  ที่ทำให้เจ้าพัฒน์พากันเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักพัฒน์  เพื่อจะก้าวไปสู่รองปลัด  เพราะเบื่อในการฟังคนอื่น  เลยอยากเป็นการสั่งคนอื่นบ้าง  พัฒนาชุมชนหายไป…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments