ห้าปีที่ใช้ชีวิตแบบหัวหกก้นขวิดในเมืองหลวง  เงินเดือนมากกว่าตอนนี้อีก  แต่ไม่เคยเหลือแถมเป็นหนี้สินรุงรัง  บางคนถามว่าทำไมถึงกลับแล้วล่ะอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไรเลย  ผมตอบตามมารยาทไปว่าคิดถึงบ้านครับ  แต่ความจริงผมหมดสนุกตั้งแต่สองปีแรกแล้ว

ผมไม่สนุกเท่าไรนักกับการเดินทางที่ใช้เวลามากกว่าเวลานอนหลับซะอีก

ผมไม่สนุกกับการแข่งขันกับคนแปลกหน้า  ทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่ต้องชิงดีชิงเด่นกันตั้งแต่แว๊บแรกที่เห็นหน้า

ผมไม่สนุกนักที่เวลาจะนอนต้องคิดแล้วคิดอีกว่าควรจะหันหัวไปทางไหน  ก็ผมไม่เคนเห็นตะวันขึ้นเลย

คนข้างบ้านก็ชอบมองเราด้วยสายตาแปลก ๆ เวลาที่เราชวนคุย

และยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่คุ้นและไม่สนุกกับมัน  หลังจากที่ผมสนุกที่ได้เห็นได้เจอในสิ่งที่ผมไม่เคยได้เห็นได้เจอแค่สองปี

กลับบ้านดีกว่า

…..

ทั้ง ๆ ที่บอกว่ากลับบ้านดีกว่า  สิบปีแล้วที่ผมกลับบ้าน…ไม่ถึงบ้าน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments