nengnengneng.net

เสื้อทีม

ผมไม่ทราบว่าการใส่เสื้อสีเหมือนกัน  แบบเดียวกันของคณะใดคณะหนึ่ง  ใครเป็นคนคิดและทำเป็นคนแรก  ถ้าจะให้เดาผมว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจาก  การไปประชุมสัมมนาแล้วผู้จัดให้เสื้อมา  เลยอยากได้เสื้อทีมของกรรมการขึ้นมา

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นคราวหนึ่ง  กรรมการจาก  รพ.สต.โพนสวรรค์แจ้งให้ทราบว่าจะมีกรรมการจาก  สสจ.  ออกมาตรวจเยี่ยมและประเมินเรื่องไอโอดีนในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบล  ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นได้อนุมัติงบประมาณให้  รพ.สต.โพนสวรรค์  จัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว  ในกลางเดือนมิถุนายนประมาณวันที่  22  นี้  กรรมการของกองทุนฯ ท่านหนึ่งได้เสนอในที่ประชุมว่ากองทุนฯ น่าจะหาเสื้อทีมให้กับกรรมการกองทุนฯ เพื่อใส่ในวันที่กรรมการจาก  สสจ.  ออกมา

ผมเข้าใจตามประสานักกีฬาบ้านนอกว่า  การทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จนั้น  สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เสื้อทีม  แต่มันต้องเป็นความร่วมมือ  ร่วมแรง  และร่วมใจในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เหมือนกับนักฟุตบอลบ้านนอกที่ลงเล่นในสนามด้วยเสื้อหลากสีสรร  อาศัยการจำหน้าตาของเพื่อนร่วมทีม  กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน  ก็สามารถพาทีมไปสู่ชัยชนะได้

การทำงานเป็นทีมเป็นการทำงานร่วมกันและส่งเสริมกันในทางบวก  ผลงานรวมออกมาจะต้องดีกว่าผลงานของแต่ละคน  อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนเรามีความแตกต่างและเราต้องรับทราบด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนของกลุ่ม  เพื่อจะได้ทำงานได้สอดคล้องกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  การรู้จัก  คุ้นเคย  ความสนิทสนมเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกัน  เบี้ยประชุมคราวนี้รับเป็นเสื้อแทนละกันครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: สาธารณสุข

Popular Posts » « วัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน

2 Comments

  1. ดีครับจะได้ไม่หลงกัน เหอะๆๆๆ

  2. nengneng

    15 June, 2554 — 21 March, 2513

    หวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ 55

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE