ยอมรับตามตรงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนักเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้  และได้พยายามหาคำตอบมาจากหลาย ๆ ที่แล้วไปเจอที่เว็บกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเลยนำมาบอกต่อครับ  ป.พิพัฒน์  ท่านเขียนอธิบายให้เราเข้าใจง่าย ๆ อย่างนี้ครับ

เงินเพิ่มตามวุฒิเป็นเงินที่  ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิทั้งก่อนและหลังวันที่  1  ตุลาคม  2553  ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเหมือนกัน  ณ   วันที่  1  ตุลาคม  2553  โดยมีเงื่อนไขว่า  ต้องเป็นคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่ท่านดำรงอยู่  ณ  ปัจจุบันเท่านั้น  และเงินเดือนของท่านต้องไม่เกินตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละระดับ  แล้วให้จัดทำเป็นคำสั่งมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่  1  ตุลาคม  2553  โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติผู้บริหารในการนำคุณวุฒินั้น ๆ มาปรับก่อนหน้านี้หรือไม่  เงินที่ปรับเพิ่มนี้เมื่อปรับเพิ่มแล้วมันจะไปกระทบกับท่านที่ได้รับเงินค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว  ที่จะลดลงหรือว่าหายไป  แล้วแต่ว่าเงินเดือนของท่านเกินกว่าที่กฏหมายได้กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าครองชีพพิเศษชัวคราวหรือไม่

ส่วนข้อสงสัยว่า  ทำไมท้องถิ่นไม่นำเงินที่ปรับเพิ่มนี้ไปรวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เหมือนกับ  ก.พ.  เป็นเพราะว่า  ท้องถิ่นยังใช้ระบบซีอยู่  ส่วน  ก.พ. นั้นใช้ระบบแท่งไม่มีขั้นเงินเดือน  เงินเพิ่มนี้จึงไม่รวมเงินเดือนในฐานเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ยังไงท้องถิ่นก็เป็นเหมือนลูกเมียน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละครับ  ก็กฏหมายบริหารงานบุคคลมันยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงนี่  ชวนกันมาร่วมลงชื่อเสนอก็ไม่มีใครมา…รอฟังข่าวแล้วกันครับ  ทราบมาว่าชมรมนิติกรแห่งประเทศไทยฟ้อง ก.กลาง ในประเด็นนี้ต่อศาลปกครองแล้ว…โปรดติดตาม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments