ตามที่ได้บอกไปว่าผมมีอาการหวัดมาตั้งแต่เสาร์-อาทิตย์  ล่าสุดน่าจะดีกว่าที่คิดไว้  ตามปกติของผมถ้าได้เป็นแล้วจะหนักและยาว  โดยเฉพาะอาการไอและเจ็บคออยู่ยาวเป็นเดือนล่ะครับตอนนี้เริ่มมาแล้ว

เมื่อช่วงกลางสัปดาห์หลังวันหยุดยาวที่ผ่านมา  ทาง  รพ.สต.โพนสวรรค์  ได้อบรมให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในตำบลเรื่องการรับสารไอโอดีนจากงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  อบต.โคกกลาง  แล้วในตัวโครงการมีรายการงบประมาณเป็นงบสนับสนุนกองทุนไข่ไอโอดีนมาด้วย  ผมเลยได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาในเรื่องนี้ว่าให้ได้หรือไม่  มันจะเหมือนกับระเบียบของ  อบต.มั้ยที่เราให้ไม่ได้

ผมประสานไปยัง  สปสช.เขต 8  ครับ  ได้รับคำตอบจากคุณเยี่ยมอุบลว่า  ระเบียบที่ใช้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เป็นระเบียบของกองทุนฯ เองนี่แหละ  ไม่ใช่ระเบียบของ  อบต.  ไม่ใช่ระเบียบของ  สปสช.  แต่เป็นระเบียบของกองทุนฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกองทุนฯ มาแล้ว  ถ้ามันไม่มีระเบียบชัดเจนหรือเราไม่ได้เขียนไว้แต่แรกก็ทำขึ้นมาใหม่แล้วนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ท่านรับรองซะ  ก็เท่านั้น

ฟังแล้วดูง้ายง่าย  แต่ผมว่ามันยากไอ้ตรงที่ร่างระเบียบ (ฉบับที่ 2 ) นี่แหละครับ  เรายิ่งไม่ใช่นักกฏหมาย  นิติกรก็ไม่มี  เท่าที่สอบถามไปยังกองทุนฯ อื่นในอำเภอนี้ยังไม่มีใครทำระเบียบตัวนี้เลย  ที่ใช้ ๆ กันอยู่นี่ก็เหมือนกันกับของผมนี่แหละเพราะที่ผมใช้อยู่นี่เป็นต้นฉบับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments