การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปี  2554  คือชื่ออย่างเป็นทางการที่ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  จัดขึ้น  งานนี้จัด  2  วันครับ  23  และ  24  พฤษภาคม  โดยกำหนดเป้าหมายให้มากัน  2  คนคือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันภัย

ผู้บริหารผมติดงานบุญบั้งไฟครับ  ธุระการเลยแจ้งให้วิเคราะห์มา  ส่วนผมขอวิเคราะห์มาเพราะอยากรู้  แล้วก็ได้รู้สมใจแต่ไม่มากเท่าที่ควร  และที่สำคัญคือไม่สนุกครับ

ปกติผมเข้าประชุมหรืออบรมมักจะเป็นงานของตัวเอง  งานที่มอบหมายมีบ้างแบบงานนี้ถือเป็นงานมอบหมาย  ที่มี  จนท.  หรือ  จพง.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มาซะส่วนมาก  กลุ่มนี้โดยมากมักจะโอนย้ายมาจากสายทหารซึ่งรู้จักมักคุ้นกันดีมาก่อนแล้ว  หรือมารู้จักกันทีหลังมักจะสนิทกันอย่างรวดเร็วตามประสาคนสายงานเดียวกัน  และเวลาเข้าห้องประชุมมักจะคุยกันโดยที่ไม่ฟังวิทยากร  แล้วให้บังเอิญเหลือเกินที่ผมนั่งอยู่ในโซนกลุ่มนั้น  ผมก็เลยไม่สนุกเท่าที่ควร

ฟังแบบแยกประสาทจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างว่า  แต่ละอำเภอควรจะสร้างเครือข่ายแล้วทำข้อตกลงร่วมกันในการทำงานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตาม  พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ  อบต.  มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  โดยมี  นายก  อบต.  เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ  ผู้อำนวยการท้องถิ่น  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  และมีปลัด  อบต.  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่นด้วย

ถ้าทำได้ตามที่วิทยากรยกตัวอย่างให้ฟังนับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย  แต่ปัญหาคือคนของเราขาดความสามัคคีกันนี่แหละ  มีการอิจฉากัน  ไอ้นั่นทำงานไม่ได้เรื่อง  ไอ้นี่ทำงานไม่เอาอ่าว  โทษกันไปโทษกันมา  ต่างฝ่ายต่างชี้นิ้วใส่ฝ่ายตรงข้าม  แล้วจะไปร่วมมือกับที่อื่นได้ยังไงอายเขา  ตอนนี้เลยต้องเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments