ผมตั้งใจเขียนให้มันแตกต่างจากคราวที่แล้ว เกมส์ กับ เกม มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ถ้าเขียนตามภาษาอังกฤษจะเขียนแบบที่สอง  แต่สมัยนี้วัยรุ่นเอามันไว้ก่อนเลยเขียนแบบที่หนึ่ง (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ…ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิด)

อย่างที่บอกไปว่าเกมละลายพฤติกรรมส่วนมากจะใช้ในการเริ่มการอบรม  หรือการอบรมที่มีหลายหัวข้อ  เราสามารถใช้เกมละลายพฤติกรรมไปใช้ประกอบการอบรมได้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม  และเป็นการสร้างบรรยากาศ  กระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้  โดยการใช้เวลาสั้น ๆ ประมาณ  5 – 10  นาที  เกมละลายพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งใช้ในการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกัน  แต่ในที่นี้จะขอพูดเฉพาะแบบอุ่นเครื่องที่ เหน่ง คนพอชอ ใช้บ่อย ๆ ครับ

เกมในงานที่ อบต.จอมศรี

เกมในงานที่ อบต.จอมศรี

การอุ่นเครื่องด้วยการทดสอบความพร้อม โดยวิทยากรนำผู้เข้าอบรมทำอะไรบางอย่างพร้อม ๆ กัน  เท่าที่เหน่ง คนพอชอ เคยเห็นมีการปรบมือเป็นจังหวะ  หรือการปรบมือแบบอื่น ๆ ที่วิทยากรออกแบบหรือคิดมา  แล้วเอ่ยชื่อองค์กรหรือคำ ๆ หนึ่งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก  เช่น  ปรบมือ  1  2  3  แล้วเอ่ยคำว่า  สู้  เป็นต้น

การอุ่นเครื่องด้วยการทักทาย เป็นการกล่าวทักทายกับผู้เข้าอบรม  ด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบ  ถามข่าวที่เกิดขึ้น (ในท้องถิ่นนั้น ๆ)  หรืออาจจะให้ผู้เข้าอบรมมาเล่าอะไรให้ฟัง (เหมือนในภาพประกอบ)  เช่น  เล่าความเป็นมาของการได้มาร่วมอบรม  หรือวิทยากรอาจจะเล่าถึงหัวข้อที่จะอบรม  ความสำคัญ  การนำไปใช้ต้องทำอย่างไรบ้าง  เป็นต้น

การอุ่นเครื่องด้วยเพลง ยิ่งวิทยากรเล่นกีต้าร์เป็น  ร้องเพลงเพราะด้วยแล้วล่ะก็  การอุ่นเครื่องแบบนี้จะดีมาก  อาจใช้เพลงที่วิทยากรแต่งขึ้นมา  และถ้าจะให้ดีต้องมีท่าทางประกอบ  มีเนื้อเพลงให้กับผู้เข้าอบรมร้องตามไปด้วย

ต่อจากนั้นถึงจะมาถึงการแนะนำตัวของผู้เข้าอบรมครับ  และผมขอยกยอดไปคราวต่อไปแล้วกันครับจะมาเล่าให้ฟังต่อ…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments