ผมเคยเล่าให้ท่านฟังครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ว่า  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอให้มีการ ยุบราชการส่วนภูมิภาค แล้วผมได้บอกไปอีกครั้งว่าจะ ยุบราชการส่วนภูมิภาค…ไม่ง่าย ก็ขนาด โอนการศึกษาให้ท้องถิ่น ยังไปไม่ถึงไหนเลย

จากกระแสเรียกร้องให้มีการจัดการปกครองแบบกระจายอำนาจและผมเองก็ได้เฝ้าติดตามข่าวคราวของการกระจายอำนาจมา  ได้ยินข่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองแบบพิเศษ  ผมจึงสนใจแล้วก็ได้พยายามหาร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  มานาน  ในที่สุดก็สมหวังแล้วครับ

ร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร  มีหลักการที่เหมือน ๆ กับกรุงเทพมหานคร  อย่างเช่น

  • ให้จัดตั้งการปกครอง  เชียงใหม่มหานคร  เป็นท้องถิ่น
  • แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขต (อำเภอ) และแขวง (ตำบล)
  • ให้มีสภาเชียงใหม่มหานคร  สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง
  • ให้มีผู้ว่าฯ มาจากการเลือกตั้ง
  • เป็นต้น

อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือเขาให้ยกเลิก  อบจ.  และเทศบาลครับ  แต่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และแพทย์ประจำตำบล  ยังคงอยู่  เข้าใจว่าคงเป็นการลดกระแสการต่อต้าน

ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเข้าไปโหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ilow.or.th

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments