มาตรฐานแผนชุมชน

หลายครั้งที่การทำงานของหน่วยงานราชการแต่ละสังกัดมักจะไม่ไปด้วยกัน  เราก็เลยเห็นภาพเดี๋ยวคนนี้ทำ  เดี๋ยวคนนั้นทำกันจนชินตา

การจัดทำแผนชุมชนก็เหมือนกันแหละครับ  ได้ยินว่า  พช.จังหวัด  ตามงานกับ  พช.อำเภอ  แล้วทั้ง ๆ ที่  พช.ท้องถิ่น  ยังไม่ได้ลุกไปไหนเลย  แม้จังหวัดจะบอกว่าขอแค่  5  แผน  5  หมู่บ้านในแต่ละตำบลก็เถอะ

ตามปกติท้องถิ่นก็จะทำแผนชุมชนกันในระยะนี้แหละครับ  เพื่อนำไปต่อยอดเป็นแผนสามปี  และข้อบัญญัติตำบลต่อไป  ในการทำแผนชุมชนทุก ๆ ปีนั้นเราไปเน้นที่  คุณภาพของแผนชุมชนกันครับ  ว่าหมู่บ้านนี้มีแผนชุมชนคุณภาพระดับไหน  A  B  หรือว่า  C  น้อยครั้งนักที่เราจะนำ  มาตรฐานของแผนชุมชน  มาจับ

มาตรฐานแผนชุมชนมีตัวชี้วัดอยู่  5  ตัวชี้วัด  แต่ละตัวชี้วัดก็จะมีข้อย่อยออกไปอีก  แล้วก็มีคะแนนในแต่ละข้อ  รวมแล้ว  100  คะแนน  แผนชุมชนที่จะผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานแผนชุมชน  จะต้องได้คะแนนรวมทั้ง  5  ตัวชี้วัดมากกว่า  70  คะแนนขึ้นไป  โดยที่ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็มในแต่ละตัวชี้วัด

ลองโหลดและนำ [download id=”4″] ไปใช้ดูนะครับ  ถ้าท่านทำได้ตามเกณฑ์ท่านก็จะได้แผนชุมชนที่มีคุณภาพระดับ  A  และที่สำคัญเป็นแผนชุมชนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานแผนชุมชนด้วย

comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>