เสร็จจากการสอบไล่เมื่อตอนต้นเดือน(มีนาคม)  นักเรียน ป.6  และผู้ปกครองต่างพากันเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับ ม.1  ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด(แต่ละจังหวัด)ที่อุดรธานีก็ไม่ต่างจากที่อื่น ๆ หรอกครับ  ผมเดาเอาเองว่าโรงเรียนในฝันของนักเรียนและผู้ปกครองนั้นมีโรงเรียนอุดรพิทย์รวมอยู่ด้วย

อุดรพิทย์รับนักเรียน ม.1 ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 440 คน  แยกเป็น  รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  220  คน (ในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  และต้องอาศัยอยู่กับพ่อ  แม่  หรือปู่  ย่า  ตา  ยาย  อย่างน้อย  2  ปี) ในจำนวน 220  คนนี้  แยกเป็น สอบคัดเลือก 154 คน  จับสลาก 66 คน

นกหวีด

นกหวีด

อีกประเภทหนึ่งคือ  รับนักเรียนสอบคัดเลือก(ทั่วไป) จำนวน 220 คน โดยแยกเป็น  สอบคัดเลือก 176 คน  ความสามารถพิเศษทางศิลป ดนตรี 22 คน และเงื่อนไขพิเศษ (บริจาค) 22 คน ส่วนมากนักเรียนที่สอบแบบนี้คือนักเรียนที่อยู่นอกเขต  อาจจะมาจากต่างอำเภอ  หรือต่างจังหวัดเหมือนนกหวีด

นกหวีดย้ายจากขอนแก่นมาเรียนที่หมากแข้ง  อุดรฯตอน ป.3  คำว่าย้ายคือย้ายทะเบียนบ้านมานะครับ  หวังไว้ว่าถ้าสอบไม่ได้จะมีสิทธิจับสลาก  แต่พอถึง ป.6 แม่ย้ายไปขอนแก่น  เลยย้ายทะเบียนบ้านตามแม่ไป  ไม่มีสิทธิจับสลากต้องสอบคัดเลือก(ทั่วไป)เท่านั้น  แล้วนกหวีดก็สอบได้ครับพี่น้อง  ได้ที่เท่าไรไม่สำคัญ  ขอให้ได้(นกหวีดว่าอย่างนั้น)

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมโรงเรียนอื่น ๆ ถึงได้ประกาศผลสอบในวันที่ 31 มีนาคม แต่อุดรพิทย์ทำไมถึงทราบผลสอบแล้ว  จริง ๆ ทาง สพฐ. เขาสั่งให้ทางโรงเรียนเลื่อนครับ  แต่ทางอุดรพิทย์ได้ประกาศทางเน็ตไปแล้ว  เลื่อนไม่ทันว่างั้นเลยต้องเป็นอย่างที่เห็น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments