บล็อกนี้ตั้งใจจะนำเสนอผลงานทางด้านพัฒนาชุมชนรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ภาพบนหัวบล็อกเลยเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของชาวบ้านแถบนี้  ที่กำลังจะเข้าสู่บุญเดือนหกแล้วลงทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่  แต่หาภาพบุญเดือนหกแบบสวย ๆ ยากเต็มทีเลยต้องข้ามไปเอาภาพนี้มาแก้ขัดไปก่อน  ตอนที่หาภาพนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับ

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  เป็นขนบธรรมเนียมของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  ฮีต คือ จารีต คือ ธรรมเนียม  ประเพณี  ความประพฤติที่ดี  ที่คนรุ่นก่อนกำหนดให้ปฏิบัติในแต่ละเดือนทั้งสิบสองเดือน  อย่างที่ผ่านมาเราก็ได้ทำแล้ว

 • เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม  เป็นกิจกรรมของพระที่เราคุ้นเคยกันดีในพิธีเข้าปริวาสกรรม
 • เดือนยี่  บุญคูณลาน  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทำบุญเพื่อทำให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์
 • เดือนสาม  บุญข้าวจี่  ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา
 • เดือนสี่  บุญผะเหวด  อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากรู้กันทุกคน
 • เดือนห้า  เพิ่งผ่านไปคือ  บุญสงกรานต์  เป็นการทำบุญขึ้นปีใหม่  แต่คนส่วนใหญ่มัวแต่สาดน้ำเลยไม่รู้ว่าเป็นบุญ
 • เดือนหก  บุญบั้งไฟ  ที่กำลังจะมาถึง  จัดก่อนฤดูทำนาเพื่อเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
 • เดือนเจ็ด  บุญซำฮะ  ถ้าเป็นคนกุงเตบแบบผมจะออกเสียงเป็น  ชำระ  นั่นเองครับ  เป็นการทำบุญเพื่อชำระสิ่งไม่ดีที่เป็นเสนียดจัญไรออกไปจากหมู่บ้าน
 • เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา  อันนี้เราก็คุ้นเคยดี
 • เดือนเก้า  บุญข้าวประดับดิน  เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  ส่วนมากจะจัดกันในวันแรม  14  ค่ำ
 • เดือนสิบ  บุญข้าวสาก  เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
 • เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา  และเดือนสิบสองกฐิน  หลายคนคุ้นเคยดี

บางหมู่บ้านก็ทำไม่ครบทั้งสิบสองนะครับ  แต่ที่ตำบลนี้มีครบทั้งสิบสอง  เช่น  บุญคูณลาน  ในบางหมู่บ้านจะไม่จัดแต่มันก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่มีงานนี้ทุกปี  หรือบุญบั้งไฟบางหมู่บ้านก็ไม่มี  บางหมู่บ้านไปจัดเอาเดือนเจ็ด  ด้วยว่ารอคนในหมู่บ้านกลับจากตัดอ้อย  หรือบุญเข้ากรรมก็มีที่เดียวทั้งตำบล  แบบนี้ครับ

ส่วนคลองสิบสี่  เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไรว่าเป็นครรลองที่ควรปฏิบัติสิบสี่ข้อ  ส่วนมากคนมักจะพูดถึงแค่ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่เอาไว้คราวต่อไปจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments