ผมเห็นข่าวเมื่อเช้านี้ว่า  นายอานันท์  ปันยารชุน  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  แถลงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ  ครั้งที่  2  ว่า  ได้เสนอให้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด  อำเภอ) ลงทั้งหมด  และให้โอนอำนาจบริหารจัดการทรัพยากร  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ  อปท.

ตามข่าวยังบอกรายละเอียดอีกว่า  ให้ อปท. เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับที่ดิน  ป่า  น้ำ  เป็นผู้บริหารโรงเรียนและวิทยาลัยท้องถิ่น  วางแผนพัฒนาในท้องถิ่น  กำหนดอัตราภาษีบางประเภทในท้องถิ่นของตนเองได้  ออกกฏเกณฑ์และมีตำรวจของตนเองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและมีระบบราชการของตนเอง  เป็นต้น

พอเห็นข่าวนี้ไม่อยากอ่านรายละเอียดต่อหรอกครับ  ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ทำแน่ ๆ ไม่ว่ารัฐบาลนี้  หรือรัฐบาลหน้า  ด้วยเหตุผลสุดแสนคลาสสิคว่า  ท้องถิ่นไม่พร้อม  แล้วก็กลุ่มคนที่จะออกมาต้านกลุ่มแรกคือ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่จะต้องถูกลดบทบาท  และอีกกลุ่มที่น่าจะรับไม่ได้คือครูที่ต้องมาอยู่กับ  อปท.  ที่มีนักวิชาการศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองนักเป็นหัวหน้าส่วนอยู่

อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปครับพี่น้องทั้งหลาย  อีกนานครับกว่าจะเป็นอย่างนั้น  ผู้ปกครองของไทยเราคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ หรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่ทำให้สูญเสียอำนาจที่เคยมี  ไม่เชื่อลองไปถามคนมหาดไทยดู  ถ้าไม่ได้คำตอบลองถาม สาวพลังสูง ดูอาจทำให้จิตใจดีขึ้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments