เกมส์ละลายพฤติกรรม

พฤติกรรมของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน  บางคนไม่กล้าพูด  บางคนไม่กล้าไม่พูด  ยิ่งกับคนแปลกหน้าและหน้าแปลกอย่างเหน่ง คนพอชอ  ยิ่งไม่กล้าพูดคุยด้วย  เมื่อเราไปอบรมที่มีคนจากทั่วประเทศ  ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  วิทยากรกระบวนการเขาจะมีวิธีที่ทำให้เรากล้ามากขึ้น  เขาเรียกว่าเกมส์ละลายพฤติกรรมครับ

ละลายพฤติกรรมผู้ร่วมอบรมกลุ่มแม่บ้าน
ละลายพฤติกรรมผู้ร่วมอบรมกลุ่มแม่บ้าน

เกมส์ละลายพฤติกรรมเป็นเทคนิคการอบรมประเภทหนึ่ง  ที่ใช้เกมส์เป็นสื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จากที่เคยเคร่งขรึม  สงวนท่าที  ไม่กล้าแสดงออก  มาเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส  กล้าแสดงออก  ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้ทุก ๆ คนรู้จักกัน  เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย

คนที่เคยไปอบรมคงจะคุ้นเคยกับเกมส์ประเภทนี้  วิทยากรกระบวนการมักจะใช้เป็นกิจกรรมแรก ๆ ในการฝึกอบรม  เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้เปิดใจทำความรู้จักกัน  ให้กล้าแสดงออก  เช่น  การถามชื่อ  การแนะนำตัวเอง  วิทยากรจะมีเทคนิคในการที่จะให้เรารู้จักกับคนอื่น ๆ ได้ไม่ยาก  วิทยากรแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกัน

สิ่งที่วิทยากรกระบวนการจะต้องคำนึงถึงเมื่อใช้เกมส์ประกอบการฝึกอบรม  อันแรกคือ  อายุ ต้องสนใจอายุของผู้เข้าอบรมด้วย  การให้ผู้เข้าอบรมลุก นั่งบ่อย ๆ คนที่มีอายุมากจะลำบาก  อันต่อมาคือ เพศ ผู้หญิงควรมีเกมส์ที่สนุกสนาน  ร้องรำทำเพลง  ส่วนผู้ชายควรใช้เกมส์แบบแข่งขัน  ลำดับต่อมาคือ ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม  และเวลาในการใช้เกมส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรม  ถ้ามีเวลาน้อยก็อาจใช้วิธีปรบมือแบบเหน่ง คนพอชอ ใช้เป็นประจำครับ (ฮา)

comments

comments

2 Comments

  1. คุณหมอน่าจะใช้บ่อยคนหนึ่งนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*