nengnengneng.net

เกมส์ละลายพฤติกรรม

พฤติกรรมของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน  บางคนไม่กล้าพูด  บางคนไม่กล้าไม่พูด  ยิ่งกับคนแปลกหน้าและหน้าแปลกอย่างเหน่ง คนพอชอ  ยิ่งไม่กล้าพูดคุยด้วย  เมื่อเราไปอบรมที่มีคนจากทั่วประเทศ  ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  วิทยากรกระบวนการเขาจะมีวิธีที่ทำให้เรากล้ามากขึ้น  เขาเรียกว่าเกมส์ละลายพฤติกรรมครับ

ละลายพฤติกรรมผู้ร่วมอบรมกลุ่มแม่บ้าน

ละลายพฤติกรรมผู้ร่วมอบรมกลุ่มแม่บ้าน

เกมส์ละลายพฤติกรรมเป็นเทคนิคการอบรมประเภทหนึ่ง  ที่ใช้เกมส์เป็นสื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จากที่เคยเคร่งขรึม  สงวนท่าที  ไม่กล้าแสดงออก  มาเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส  กล้าแสดงออก  ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้ทุก ๆ คนรู้จักกัน  เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย

คนที่เคยไปอบรมคงจะคุ้นเคยกับเกมส์ประเภทนี้  วิทยากรกระบวนการมักจะใช้เป็นกิจกรรมแรก ๆ ในการฝึกอบรม  เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้เปิดใจทำความรู้จักกัน  ให้กล้าแสดงออก  เช่น  การถามชื่อ  การแนะนำตัวเอง  วิทยากรจะมีเทคนิคในการที่จะให้เรารู้จักกับคนอื่น ๆ ได้ไม่ยาก  วิทยากรแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกัน

สิ่งที่วิทยากรกระบวนการจะต้องคำนึงถึงเมื่อใช้เกมส์ประกอบการฝึกอบรม  อันแรกคือ  อายุ ต้องสนใจอายุของผู้เข้าอบรมด้วย  การให้ผู้เข้าอบรมลุก นั่งบ่อย ๆ คนที่มีอายุมากจะลำบาก  อันต่อมาคือ เพศ ผู้หญิงควรมีเกมส์ที่สนุกสนาน  ร้องรำทำเพลง  ส่วนผู้ชายควรใช้เกมส์แบบแข่งขัน  ลำดับต่อมาคือ ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม  และเวลาในการใช้เกมส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรม  ถ้ามีเวลาน้อยก็อาจใช้วิธีปรบมือแบบเหน่ง คนพอชอ ใช้เป็นประจำครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

ม.1 อุดรพิทย์ » « แผนชุมชน : การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

2 Comments

  1. จุดเด่น สีสันอยู่ตรงนี้แหละครับ

  2. nengneng

    24 March, 2553 — 21 March, 2513

    คุณหมอน่าจะใช้บ่อยคนหนึ่งนะครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE