nengnengneng.net

บางอย่างเลียนแบบกันไม่ได้

ปกติแล้ว อปท. แต่ละแห่งแต่ละที่จะตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษาดูงานไม่เหมือนกันนะครับ  อบต.เล็ก ๆ อย่างโคกกลางตั้งไว้แบบปีเว้นปีครับเพื่อจะได้เจียดงบประมาณอันจำกัดนี้ไปพัฒนาอย่างอื่นบ้าง  เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีกฏระเบียบบังคับไว้หรอกครับอยู่ที่เรา  บาง อปท. บาง อบต. ไม่ว่าเล็กใหญ่เห็นไปกันทุกปี

ถามว่ามันจำเป็นมั้ยที่ต้องไปดูงานคนอื่น  ผมก็ต้องตอบว่าจำเป็นครับ  บางเรื่องบางอย่างที่ผมของบประมาณไปแล้วไม่ได้  พอไปเห็นที่อื่นเขาทำกลับมาแล้วมาอนุมัติงบก็มีออกบ่อยไป  บางทีเราคิดว่าเราเจ่งแต่พอเราไปเห็นคนอื่นเราจ๋อยไปเลยล่ะครับ  ยังไงก็ตามคงไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปดูงานมันทุกปีเหมือนบางแห่งนะครับ

สิ่งไหนที่เราเห็นว่าดี  เรานำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของเราเพื่อให้มันเกิดประโยชน์บ้าง  แต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันที่นำมาใช้กับเราไม่ได้  อย่างเช่น  ตู้ใส่หนังสือที่ออกจาก อบต. แจ้งเรื่องต่าง ๆ ไปยังหมู่บ้าน  แทนที่จะส่งให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้ใหญ่บ้าน  เราก็นำมาใส่ไว้ในตู้ใส่หนังสือตามช่องหมู่บ้าน  สมาชิกสภาฯ หรือผู้ใหญ่บ้านก็จะมาเปิดหยิบไปเอง  แบบนี้สะดวกดีทั้งคนส่งคนรับ

แต่นำมาใช้กับโคกกลางไม่ได้แน่นอนครับ  ตอนนี้เราใช้วิธีให้คนขับรถเวียนไปส่งหนังสือทุกหมู่บ้าน  และบางครั้งผู้รับไม่อยู่บ้านฝากไว้แล้วหนังสือหายก็มี  หรือได้รับแล้วบอกว่าไม่ได้รับ  จนหลัง ๆ เราต้องให้ลงชื่อรับหนังสือ  ก็หาว่าเราเรื่องมาก  สรุปแล้วคือถ้ามีหนังสือเชิญประชุมแล้วไม่ได้มาประชุมโทษผู้ส่งหนังสือก่อน

ขนาดที่เรานำหนังสือไปส่งให้กับมือยังเป็นแบบนี้  จะให้มาเปิดตู้รับหนังสือเองฝันไปเถอะ  ของบางอย่างเลียนแบบกันไม่ได้จริง ๆ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: คนเดินทาง

อบต.เพื่อนบ้าน » « ชะ…อำ

2 Comments

  1. นวตกรรม ที่ไม่อาจบอกต่อได้งั้นๆ ใช่ไหมครับพี่เหน่ง

  2. nengneng

    2 April, 2554 — 25 March, 2513

    ครับ…เราเคยทำแบบที่ว่าเหมือนกันครับ โดยมีข้อตกลงว่าถ้าบ่ายสามของวันแล้วหมู่บ้านไหนยังไม่มารับเราก็จะเอาไปส่งให้ เราก็ได้ไปส่งให้ทุกหมู่บ้านจริง ๆ 555+

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE