หลายคนคาดว่าผมจะนำเรื่องที่ไปดูงานมาเล่าให้ฟัง  ไม่ผิดหวังหรอกครับ  ผมจะนำเรื่องที่ไปดูงานมามาเล่าให้ฟังแน่นอนครับ  ย้ำเล่าแน่นอน  แต่ขอเวลาทบทวนเหตุการณ์สักเล็กน้อย

ผมเคยบอกเอาไว้เมื่อ  28  กุมภา  54  ใน ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ว่ามีหลายคนยังบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพกันไม่เสร็จ  เพราะมี  Comment  มาที่นี่  บล็อกคนพอชอ  ว่ายังบันทึกไม่เสร็จเลยจะทำไงดี  ตอนนี้มีคำตอบแล้วครับ

มีหนังสือจากกรมแจ้งมาว่า  ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ  ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย  โดยระบบจะเปิดให้ในวันที่  21  มีนา ถึง 29  เมษานี้เท่านั้น  (จะเร่งดำเนินการโดยเร็วครับ)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments