nengnengneng.net

หนึ่งวัน สองงาน

ตามที่ได้รายงานให้รับทราบไปแล้วว่า  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  4  ได้เลื่อนการอบรมการพัฒนาธุรกิจช่างประจำตำบลมาเป็นวันที่  14 – 16  มีนาและพักหนึ่งวันต่อด้วย  18 – 24  มีนาเป็นช่วงปฏิบัติ

18  มีนา  อบต.โคกกลางมีงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการในตำบล  แต่งานนี้ไม่มีพิธีการอะไรมากมายครับ  มีแต่ความสนุกสนาน  และการตามกันแกมบังคับให้ลงแข่งกีฬาที่ไม่มีใครอยากเล่นเพราะฝนตก  แต่บางคนกลับสนุกเหมือนกับบุญเดือนหกยังไงยังงั้น

พักจากงานกีฬามาทานข้าวเที่ยงเป็นอันจบงาน  ไม่มีใครกลับไปลงสนามอีก  ต่างคนต่างหนาวต้องอบอุ่นร่างกายด้วยวิธีการแตกต่างกันไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เหน่งเหน่ง

นิทานลิงกับลาจาก Forward Mail » « อากาศวันนี้

2 Comments

  1. แวะมาเยี่ยมยามดึก บ่ได้แวะเข้ามาโดนล่ะยากงานหลาย
    โอ้ยเห็นดอกจานแล้ว คิดฮอดบ้านเด้เนาะ

  2. nengneng

    20 March, 2554 — 25 March, 2513

    แวะมาดึกเลยไม่ได้ต้อนรับขับสู้ ส่วนดอกจานไม่แน่ใจว่าปรับสภาพตัวมันเองได้ดีแค่ไหนจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE