ตั้งแต่วันที่  7  มาแล้วที่ผมมาพักค้างคืนอยู่ที่สำนักงาน  นอนที่สำนักงานหน้าโต๊ะทำงานของตัวเองจริง ๆ ครับ  ที่นี่ไม่มีบ้านพักให้  คนที่เบิกค่าเช้าบ้านได้มีแค่ปลัดคนเดียว  เพราะแกย้ายมาจากที่อื่น  นอกนั้นบรรจุที่นี่หมดยังไม่มีใครย้ายไปไหน

ที่ อบต. บางแห่งนี่มีบ้านพักให้นะครับ  เขาสร้างบ้านพักเพราะว่าข้าราชการทั้งหมดเบิกค่าเช่าบ้านได้หมดเลย  แต่ถ้ามีบ้านพักมันเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ครับ  บางทีมันมีประเภทย้ายมาบ้านตัวเองแต่ยังเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก็มี  เลยต้องสร้างบ้านพักแล้วให้มาอยู่ที่บ้านพัก 

อบต.ใกล้ ๆ ที่ผมอยู่บางแห่งก็มี  แต่เป็นประเภทดัดแปลง  คือไม่ได้ตั้งใจสร้างเป็นบ้านพัก  พอไม่ได้ใช้งานเขาเลยดัดแปลงเป็นห้องพักแล้วอาศัยเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ  พอไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้าน  คนโสดครับมันไม่มีอะไรห่วงมีแต่เรื่องสนุกสนาน (หรือเปล่าไม่รู้)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments