nengnengneng.net

เราหรือใครที่ไม่พร้อม

เราพูดกันมานานมากแล้วนะครับ  เรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  นานพอ ๆ กับเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูง  ความไม่เท่าเทียมกัน  ที่เกิดขึ้นกับคนชนบท  ที่เกิดขึ้นกับคนบ้านนอกที่เรียกร้องเท่าไรก็ไม่เห็นผล  ก็นักการเมืองหวงอำนาจนี่ครับ…หรือว่ารวมข้าราชการด้วยหว่า…

เราควรจะยอมรับกันซะทีนะครับว่า  อบต. หรือ เทศบาล น่ะสนองความต้องการของชาวบ้านไม่ได้  ทุกอย่างยังต้องพึ่งส่วนกลางเหมือนเดิม  หลายเรื่องส่วนกลางสั่งให้เราทำ  ให้มาแต่งานเงินไม่ให้  หรือนี่เป็นแผนที่จะดึงงานกลับคืนส่วนกลางเหมือนเดิม  แล้วบอกผ่านสื่อว่า  เห็นมั้ยเรากระจายอำนาจให้แล้วนะ  แต่คุณทำไม่ได้  ท้องถิ่นไม่พร้อม  แล้วงบก็อยู่กับฉันเหมือนเดิม 

ตัวอย่างมีให้เห็นในหลายต่อหลายครั้งที่ผมเข้าไปส่งงานที่ศาลากลางจังหวัด  แล้วเห็นชาวบ้านมาประท้วงเรื่องเหมือง  ผมได้แต่นึกในใจว่า  นี่ถ้ากระจายอำนาจมาให้ท้องถิ่นจริง ๆ ซะทีคงไม่เป็นอย่างนี้ ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วยผู้บริหารท้องถิ่นไม่กล้าเห็นด้วยหรอกครับ  แต่นี่คนอนุมัติไม่ใช่ท้องถิ่น

ยิ่งได้รับทราบจากอดีตรองปลัดมหาดไทยที่บอกว่า  การจัดสรรงบประมาณไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลย  สามสมาคมหลักมาตกลงกันว่า  อบต.เอาไปเท่าไหร่  เทศบาลเอาไปเท่าไหร่  อบจ.เอาไปเท่าไหร่  แล้วนี่พูดไม่ออกครับ  เราหรือใครที่ไม่พร้อม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เหน่งเหน่ง

ระเบียบใหม่ » « นอนเวรใช้หนี้

1 Comment

  1. เรื่องเหล่านี้ก็พูดยากอยู่สักหน่อยครับ แต่คนทำลำบากที่แ้ท้จริงกลับเป็นชาวบ้าน ไม่ใช่ส่วนราชการหรือระเบียบราชการครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE