ขณะที่กำลังปั่นการบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพอยู่  อดไม่ได้ที่จะแวะไปเยี่ยมบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน อปท.แห่งประเทศไทย  ทั้งที่ยังปั่นไม่เสร็จ  ไปเจอคุณชัช//พัฒนาชุมชน  มาโพสไว้ว่า  ใครที่จะเรียนต่อ ป.โท  ให้ตรวจสอบวุฒิด้วยว่ามันใช้กับตำแหน่งเราในท้องถิ่นได้มั้ย

และคุณชัชได้แนบหนังสือของกรมส่งเสริมฯตอบการหารือเรื่องคุณวุฒิการศึกษาที่จังหวัดพัทลุงหารือไปว่า  จะนำวุฒิ ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  มาขอปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ ของนักพัฒนาชุมชน ได้มั้ย

ซึ่งกรมตอบมาว่าไม่ได้ครับ  เพราะว่าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของนักพัฒนาชุมชน 4  ผมเข้าใจว่าน่าจะรวมถึงนำมาปรับไป 5 โดยใช้เวลาปีเดียวไม่ได้ด้วย  นี่ขนาดเรียนที่สถาบันที่ทำ MOU กันนะครับ  ส่วนการนำไปใช้สอบเปลี่ยนสายงานเพื่อเป็นนักบริหาร  หรือเป็นรองปลัดน่าจะได้  อย่างไรก็ตามรอคำตอบจากคุณชัชอีกทีครับ  เพื่อความถูกต้อง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments