WordPress ออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้ว WordPress 3.1 ที่มีชื่อของรุ่นว่า Reinhardt แล้วเวลาที่ออกรุ่นใหม่มามันชอบบอกให้เราอับเกรดไปเป็นรุ่นใหม่อยู่เสมอ  บางครั้งยังไม่อยากยังต้องทำด้วยความรำคาญตาอย่างครั้งนี้ก็กดอับเกรดไปด้วยเครื่องมือช่วย

พออับเกรดไปแล้วผมพบว่ามันได้เปลี่ยนไปหลายอย่าง  บางอย่างมันทำให้เรารำคาญตาอีกแล้ว  เช่น  Admin Bar ทำออกมาเหมือนกับที่ wordpress.com เลย  แต่ที่นี่เราเลือกได้ว่าจะให้โชว์หรือไม่  ผมเลือกอย่างหลังครับ

อีกอันหนึ่งที่ผมพบว่ามันหายไปคือ Related Posts เข้าไปเซ็ทค่าที่ Simple Tag เขาบอกมาเป็นภาษาอังกฤษ  อ่านแบบปึกแป้นปีกได้ความว่า  เขาได้ย้ายพวกนี้ออกไปแล้วและแนะนำ Plugin ให้เรามาเลือกใช้แทน  เลือกก็เลือกวะ

ผมเลือกมาตัวหนึ่งแล้วก็ติดตั้งตามที่เขาแนะนำไว้เป็นภาษาของเขานั่นแหละครับ  ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง  แต่ผมอยากให้มันโชว์ไว้หน้าแรกด้วย  ลองดูไปก่อนสักพักครับ  ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวค่อบปรับแก้ไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments