ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 เข้ามาพูดคุย ตกลง ทำความเข้าใจกับช่างที่สมัครเข้าอบรมเพื่อยกระดับช่างประจำตำบล  เพื่อต้องการทราบความชัดเจนว่าต้องการอบรมจริง  พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการว่าการอบรมคราวนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

หนึ่ง คือตกลงทำความเข้าใจกับผู้ที่จะเข้าอบรม  คือวันนี้แหละ

สอง คืออบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ  เทคนิคการเปิดร้าน  การคิดราคางาน  การเสียภาษี  เป็นต้น  ช่วงที่สองนี้ใช้เวลาสามวันคือ  วันที่  9 – 11  มีนาคม  แล้วก็มีการไปเก็บตัวกันนอกสถานที่  ที่รีสอร์ทแถวอำเภอโดยการค้างคืนที่นั่นด้วย

สาม เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในสามสาขาช่างที่มีคนสมัครเข้ามา  ได้แก่  มุ้งลวด – เหล็กดัด  ช่างยนต์การเกษตร  และช่างชุบเงิน ชุบทอง  ในวันที่  14 – 20  มีนาคม

ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไปว่า  พอจะเลื่อนวัน เวลาในการอบรมได้หรือไม่  เพราะมีเจ้าหน้าที่ของ  อบต.เข้าอบรมด้วย  และตลอดเดือนมีนา – เมษา มีงานตลอดเลยครับ

7  มีนาคม  เป็นเจ้าภาพจัดประชุม(สัญจร)ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10  มีนาคม  อบรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่  พอกิน”

11  มีนาคม  งานบัณฑิตน้อย

18  มีนาคม  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการในตำบล

21 – 25  มีนาคม  อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ต่อด้วย  2  เมษา  งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  จากนั้นจะเป็นงานสงกรานต์

ตารางงานออกมาอย่างนี้แหละครับ  มันต้องมีการเตรียมงานก่อนวันงาน  และมีการเก็บงานหลังจากวันงาน  ทั้งสองเตรียมเป็นงานที่หนักนะครับ  บางครั้งเตรียมงานตั้งหลายวันเพื่อให้เจ้านายมาเห็นเพียงแว๊บเดียว  แต่จำเป็นต้องทำ  ใครที่มีธุระกับผมหรือจะชวนไปทานข้าวต้องขออภัยด้วยนะครับ  ช่วงนี้ไม่ว่างจริง ๆ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments