nengnengneng.net

หน้าที่ของพัฒนาชุมชน

หน้าที่ของพัฒนาชุมชนที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอยู่แล้ว  ไม่ได้มีหน้าที่แค่จ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้น ครอบคลุมไปหมดทุกอย่างแถมลงท้ายว่า  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

หลายคนเข้าใจว่าพัฒนาชุมชนมีหน้าที่แค่จ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้น  แล้วมันน่าจะให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเมื่อพัฒนาชุมชนใน อปท. หลายที่เป็นอย่างนั้นจริง

จากการที่ได้พูดคุยกับเพื่อนพัฒนาชุมชนหลาย ๆ คนทำงานแบบสบาย สบาย  จนผมรู้สึกอิจฉา  มีไม่มากคนนะครับที่ได้รับมอบหมายงานเกษตร  งานสาธารณสุขมาเหมือนผม  เคยถามว่าแล้วงานที่เพิ่มเข้ามาเหมือนที่ผมทำที่ อปท. คุณใครทำ  เขาตอบว่า  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ บ้าง  นักวิชาการศึกษาบ้าง  อื่น ๆ บ้างแต่ไม่ใช่เขาโดยที่เขาก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้เขาทำ  ได้ฟังคำตอบแล้วจะไม่ให้ผมอิจฉาได้ไงล่ะครับ

มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนว่า  ผู้บังคับบัญชาคงมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวเรา  ถึงไว้มอบงานให้เราทำ  คิดซะว่ามันก็ดีกว่านั่งอยู่เฉย ๆ ไม่มีอะไรทำมันก็ทำให้สบายใจขึ้นมาได้หน่อยหนึ่ง  เมื่อได้ลงมือทำงานมันจะลืมไปเองครับเพราะงานมันเยอะ(ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

หมู่บ้านพัฒนาต้นแบบ : จะรีบไปไหน » « หนุ่มเนื้อหอม

1 Comment

  1. ร่มไทร ชัดๆ เลย เหอะ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE