เซนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง  เหมือนกับเราทำกิจวัตรประจำวันของเราปกติ  เป็นการดำรงอยู่ตามธรรมชาติ

เซนมีความเรีบยง่าย  เหมือนว่าจะอธิบายแต่ไม่ได้พูดอะไรเลย  คล้ายกับจะตอบคำถามแต่ถามกลับให้เราได้คิด

เหล่านี้แหละที่ทำให้ผู้ที่ไม่สนใจศาสนาหันมาสนใจศาสนา

ขอบคุณภาพประกอบจาก  showwallpaper.com

เซนเป็นกลยุทธ์  เป็นเครื่องมือ  ที่เยี่ยมยอดที่ทำให้เราเกิดปัญญา  ต่อสู้กับกิเลสอย่างได้ผล

จุดมุ่งหมายของเซนคือ  ทำให้เราตระหนักว่าไม่มีตัวตน

ก่อนศึกษาเซน     ภูเขาก็คือภูเขา  แม่น้ำก็คือแม่น้ำ

ขณะกำลังศึกษาเซน     ภูเขาไม่ใช่ภูเขา  แม่น้ำก็ไม่ใช่แม่น้ำอีกต่อไป

พอบรรลุเซนแล้ว     ภูเขาก็คือภูเขา  แม่น้ำก็คือแม่น้ำ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments