คุณ pichane ไปโพสไว้ในบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน อปท. แห่งประเทศไทย  เป็นคำถามว่า  ถ้าคุณเป็นพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่เป็นข่าวแบบที่แกเล่ามานั้นน่ะ  คุณจะทำอย่างไร

เรื่องที่คุณ pichane โพสไว้ในบอร์ดสรุปได้อย่างนี้ครับ

มีหญิงชราสองคนอายุ  75  และ  80  ปี  อาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่  และทั้งสองคนมีฐานะยากจนถึงขนาดจับหนูและแมลงสาบที่อยู่ในบ้านกิน  ที่สำคัญทั้งสองยายยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพเลย

แม้ว่าตอนนี้ผมยังคิดหาคำตอบไม่ได้  แต่ผมก็เชื่อว่าพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้พยายามช่วยเหลืออย่างที่เขาจะช่วยได้แล้วล่ะครับและเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวแปรที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างถึงทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบนี้

ในพื้นที่ผมเมื่อก่อนนี้  ในสมัยที่เบี้ยยังชีพยังได้ไม่ครบทุกคนเหมือนตอนนี้  มีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพเหมือนกันนะครับ  ประชาคมหมู่บ้านไม่ยอมให้  เขามองว่ามีคนที่จนกว่าแกอีกต้องให้คนนั้นก่อน  แต่คนอื่นที่อยู่นอกพื้นที่มาเห็นแล้วสงสัยว่าทำไมแกไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  อย่างนี้ก็มี

ตอนนี้ได้รับครบทุกคนแล้ว  ยกเว้นคนที่ไม่มาลงทะเบียนและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments