nengnengneng.net

เริ่มงานพัฒนารหัส 6×2

หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานจากท่านปลัด  และท่านนายกแล้ว  ผมได้เข้าไปขอรับคำแนะนำจากท่านพัฒนาการอำเภอเพ็ญ  ว่าผมควรไปเตรียมหมู่บ้านที่จะส่งเข้าประกวดอย่างไรบ้าง  ท่านแนะนำอย่างนี้ครับ

การส่งหมู่บ้านเข้าประกวดตามโครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาก็ดูที่เกณฑ์การประกวดของ  อบจ.อุดรธานี  ว่าเขากำหนดไว้อย่างไรบ้าง

แล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือให้ดูที่เกณฑ์  6 x 2  ที่เราชาวพัฒนาชุมชนรู้จักกันดี  ข้อไหนที่มีอยู่แล้ว  พัฒนาให้มันดีขึ้น  ข้อไหนที่ยังไม่มีให้ลงมือทำ

ตัวชี้วัดว่าหมู่บ้านนั้นมีความเป็นหมู่บ้านพอเพียงหรือเปล่า  มีอยู่  6  ข้อ  ในแต่ละข้อมีอยู่  2  ตัวชี้วัด  ชาวพัฒนาชุมชนเราเลยเรียกว่าตัวชี้วัด  6×2

ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอครับที่ให้คำแนะนำดี ๆ มา  ผมคงต้องนำไปประยุกต์ใช้ในตำบลของผมล่ะครับ  ได้เรื่องยังไงจะมาเล่าให้ฟัง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

เกมส์ละลายพฤติกรรม…นำมา » « หมู่บ้านต้นแบบพัฒนา

3 Comments

  1. 6×2 นี่มีที่มาไงหรือครับ ?

  2. nengneng

    28 January, 2554 — 20 March, 2513

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ และเกณฑ์ก็มีหลายเกณฑ์ ของมหาดไทยก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นของกรมการปกครอง ส่วน 6×2 นี่เป็นของกรมการพัฒนาชุมชน นี่แหละข้าราชการไทย

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE