หลังจากที่วานนี้มีน้องที่เป็นอาสาสมัครบันทึกข้อมูล  จปฐ.  นำโน๊ตบุ๊คมาให้ลงโปรแกรมบันทึกข้อมูล  จปฐ.  ให้  แล้วก็ลงไม่ได้  ทั้งที่ลงไปหลายเครื่องแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย  งานเข้าอีกแล้วครับ

ท่านปลัดกลับจากประชุมที่อำเภอ  แล้วมอบหมายงานให้ผมเตรียมหมู่บ้านที่จะส่งเข้าประกวดหมู่บ้านต้นแบบพัฒนา  ตามโครงการของ  อบจ.อุดรธานี  ที่ผมเคยเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ไปแล้วใน  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ถึงความร่วมมือกันระหว่าง  สำนักงานพัฒนาชุมชน  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประกวดมีทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด  เวลาในการเตรียมหมู่บ้านต้นแบบพัฒนานั้นถือว่าน้อยอยู่นะครับ  ตามกำหนดการของโครงการตามที่ท่านเห็นในภาพประกอบ  แต่ผมได้รับเรื่องมาเมื่อวานนี้  ใกล้จะสิ้นเดือนมกราคมแล้ว

แต่เอาเถอะ…เมื่อได้รับมอบหมายมาแล้วต้องทำอย่างเต็มที่ล่ะครับ  ส่วนจะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้  รู้แต่ว่าต้องทำให้ดีที่สุด…..เท่านั้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments