จังหวัดตรังได้ทำหนังสือหารือไปกรมส่งเสริมฯ  ถามว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม  ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิมปี  48  อยู่แล้ว  ตอนนี้ใช้ระเบียบปี  52  ยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอยู่หรือไม่  เพราะในบทเฉพาะกาลบอกไว้ว่า  ไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบปี  48

ตอนนี้มีหนังสือตอบข้อหารือจากกรมส่งเสริมฯออกมาแล้วครับ  ตอบมาว่า  คำว่าไม่ให้กระทบสิทธิ  ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สูงอายุ  ถ้าผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติก็ไม่สามารถจ่ายเบี้ยยังชีพได้

คงเป็นเหมือนกับพระบ้านเรานั่นล่ะครับ  ถ้าเป็นเจ้าอาวาสมีเงินประจำตำแหน่งที่ทางรัฐจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว  ถือว่าขาดคุณสมบัติ  แต่พระลูกวัดที่ไม่ได้รับเงินประจำจากรัฐ  สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

เรื่องแบบนี้มีปัญหาให้ได้ถามกันทุกที่  ทุกตำบลครับ  ไม่ว่าใครก็อยากได้เงิน  ส่วนการเสียเงินไม่มีใครอยากเสีย  อย่างค่าขยะเดือนละสิบบาทไม่อยากจ่าย  แต้ถ้ามีการแจกของ  แม้มูลค่าไม่ถึงสิบบาทก็อยากได้  บางคนนั่งรถมาตั้งไกลเพื่อมารับของที่มีมูลค่าไม่ถึงสิบบาทนี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments