มีหนังสือจาก  ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  แจ้งให้ท้องถิ่นอำเภอทราบว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ต่อเนื่อง

ความจริงเรื่องนี้ผมรู้มาก่อนหน้านี้นานแล้ว  จนตกลงมอบเงินงบประมาณจำนวนน้อยนิดที่ผมขอมาจากสภาฯ  เพื่อมาทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับ  ให้ทางพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นคนคิดกรอบของโครงการว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง  แล้วมาลงมือทำโครงการร่วมกันครับ

ผมเดาเอาเองว่า  พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลคงจะพอใจกับจำนวนเงินที่มีอยู่นิดเดียวนี้  ที่ผมก็ตั้งใจไว้าว่าจะดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับ

คนพอชอ  อปท.  หลายคนที่ไม่พอใจกับส่วนราชการที่อยู่อำเภอ  เขาเหล่านั้นมองว่าอำเภอมักจะมาขอเงินเขาเป็นประจำ  และได้ทั้งเงินทั้งผลงานไป  พอชอ  อปท.  กลับไม่ได้ผลงานอะไรเลย  แถมยังถูกใช้งานยังกะอะไรดีล่ะ…

ผมไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้สักเท่าไรหรอกครับ  เรา(ผมและพัฒนากร)ต้องคุยกันก่อนครับ  คุยกันให้ชัดเจนว่าใครจะทำอะไร  แค่ไหน  แล้วค่อยดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นสำคัญ  แต่ในอนาคตไม่แน่  ทราบมาว่าทางนั้นกำลังแย่งกันมาดูแลตำบลนี้อยู่  ซึ่งถ้าทำเพื่อชาวบ้านมันดีหมดล่ะครับ  แต่ถ้าทำเพื่อ(ผู้หญิงของ)ตัวเองก็แย่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments