nengnengneng.net

ครูไทยครูบ้านนอก

วันนี้เป็นวันครูครับ  เป็นวันของผู้ที่อบรมสั่งสอนเรารวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางด้านต่าง ๆ ให้เรานำไปใช้ในการดำรงชีวิต  ผมเลยไปสำรวจเว็บที่เกี่ยวข้องกับคำว่าครู  ไปเจอมาสองที่ครับ  ครูไทย กับ  ครูบ้านนอก

ทั้งสองเว็บมีรูปแบบคล้าย ๆ กันคือ  มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาที่ดูแล้วชวนตาลาย  แต่มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตามากคือ  โฆษณาให้เลือกเป็นกรรมการผู้แทนครูใน  ก.ค.ศ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) แสดงว่าครูไทยไม่ใช่ครูบ้านนอกอย่างแน่นอน (ฮา)

ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มคนที่อยู่ในสายงานเดียวกัน  เปิดเว็บกันมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  อย่างส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนก็จะเป็น  ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.  (ที่วันนี้ไม่รู้หายไปไหน…) หรือกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

เปิดกันขึ้นมามาก ๆ แล้วทำให้ดี ๆ ครับ  มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานของคุณ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เหน่งเหน่ง

เว็บชมรมพัฒนาชุมชน อปท.หายไปไหน » « facebook ในไทยโตเป็นที่สองของโลก

1 Comment

  1. สุขสันต์ สุขี ครูไทยทุกท่าน

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE