nengnengneng.net

กระชับพื้นที่

อย่างที่เคยบอกไป  เวลาทำงานเอกสาร  ถ้าไม่ใช้ให้น้อง ๆ ทำให้ก็จะเป็นการเล่นเก้าอี้ดนตรีกันล่ะครับ  เครื่องไหนว่างวิ่งเข้าใส่เลย

และวันนี้สบโอกาสอันดี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ลางาน  เลยวิ่งเข้าใส่ได้ก่อนคนอื่น  เป็นการกระชับพื้นที่ยึดเครื่องคอมฯ มาทำงาน  เพื่อบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพรวมทั้งแก้ไขข้อมูลอย่างอื่น ๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย  แต่ก็แค่วันเดียวเท่านั้นแหละครับ  วันต่อไปคงเข้าสู่บรรยายกาศเดิม ๆ อีก  แล้วก็รอเวลาเหมาะ ๆ เพื่อกระชับพื้นที่อีกหน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เหน่งเหน่ง

facebook ในไทยโตเป็นที่สองของโลก » « เบื้องหลังรอยยิ้ม(จริง ๆ)

3 Comments

  1. โหกินกาแฟทีเดียวสองแก้วเลยหรอน่ะ ^^

  2. nengneng

    15 January, 2554 — 29 March, 2513

    แก้วด้านบนนั่นน้ำอุ่นครับ tar ถึงจะชอบขนาดไหนก็ไม่ควรทานกาแฟทีเดียวสองแก้ว 55

  3. เห็นควรอนุมัติโน๊ตบุ๊คประจำตำแหน่ง

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE