nengnengneng.net

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อก่อนนี้  วันเด็กของไทยจัดกิจกรรมวันเด็กกันในเดือนตุลาคม  โดยราชการกำหนดให้  จันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ  ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนใหม่มาเป็น  เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  เพราะเห็นว่าในเดือนตุลาคมยังมีฝนอยู่  ไม่สะดวกต่อการเดินทางของเด็ก ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราเห็นในวันเด็กล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ  ต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า  บทบาท  แล้วก็ความสำคัญของตนเอง  วันนี้จึงเป็นวันของเด็กโดยเฉพาะ  สิทธิพิเศษมากมายเกิดขึ้นในวันนี้ (เท่านั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ)

เราทุกคนผ่านวัยเด็กมาแล้วทั้งนั้น  ยังจำได้มั้ยว่ากิจกรรมวันเด็กเป็นยังไง  ความรู้สึกของเด็กวันนี้คงเหมือนกัน  เด็กจะรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมาก  อยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไป  อยากกินอะไรก็ได้กิน  แล้วยังมีใครก็ไม่รู้นำขนมมาให้ตั้งมากมาย  เขาจึงชอบวันเด็ก

และมีอีกอย่างที่ต้องจำให้ได้  ถ้าจำได้จะได้กินขนมคือ  คำขวัญวันเด็ก  ในปีนี้คำขวัญวันเด็กคือ  รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เด็กและเยาวชน

ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ » « ยินดีต้อนรับกลับสู่ความปกติ

2 Comments

  1. nengneng

    9 January, 2554 — 20 March, 2513

    ไปดูมาแล้ว เยี่ยมครับ

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE