nengnengneng.net

สิ่งที่อยากจะทำในปีใหม่

เมื่อใกล้สิ้นปีจะเข้าสู่ปีใหม่ในแต่ละครั้ง  ผมมักจะคิดไว้ในหัว  ไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  ในปีนี้จะต้องทำอะไรบ้างและจะเลิกทำอะไรบ้าง  ซึ่งสำเร็จบ้าง  ล้มเหลวบ้าง  ไม่ได้ลงมือทำก็มีไม่น้อย

ในปีนี้ก็เหมือนกันครับ  ผมมีเรื่องที่ตั้งใจจะทำในปีใหม่  2554  นี้พอสมควร  อย่างแรกที่จะทำคือ  การทบทวนชีวิต  ผมเชื่อของผมเสมอมาว่า  การทบทวนชีวิตสามารถทำได้ทุกวัน  แต่ที่ผ่านมาผมปล่อยและละเลยกับเรื่องนี้มาตลอด  ปีนี้เอาใหม่ครับ  ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ

อย่างที่สองคือ  ทำทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการแบบออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้ในเว็บ อบต.โคกกลาง  มันน่าจะสะดวกกับผมและอีกหลายคน  ถึงแม้จะมีระบบสารสนเทศฯ ของกรมส่งเสริมฯ แล้วแต่มันก็ตอบโจทย์ได้แค่ของเขาเท่านั้น  อันนี้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับ

อันต่อมาคือ  การฝึกสมาธิ  หลักใหญ่ใจความคือ  ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสติกับเขาเท่าไหร่  เลยต้องฝึกสมาธิเพื่อเรียกสติกลับคืนมา  มันก็จะไปสัมพันธ์กับข้อแรก  เมื่อเรามีสติแล้วเราจะได้ทบทวนสิ่งที่ดี  สิ่งที่ไม่ดีที่เราได้ทำไป

แค่สามอย่างนี้แหละครับที่อยากจะทำในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้  แล้วท่านล่ะครับ  ท่านได้ตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าจะทำอะไรในปีใหม่  เล่าสู่กันฟังบ้าง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: เหน่งเหน่ง

สวัสดีปีใหม่ 2554 » « อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ.

2 Comments

  1. อย่างหลังพ่อปัน ปัน อยากทำมากที่สุด สำหรับเรื่องการฝึกสมาธิ อย่างน้อยๆ ก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์ตนเองได้ครับ

  2. nengneng

    4 January, 2554 — 26 March, 2513

    ขอบคุณครับ มันเป็นสิ่งที่อยากทำมากที่สุด และคงจะทำยากที่สุดเหมือนกัน

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE