คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่มีนิสัยในการดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว  ให้เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะการดัดแปลงสิ่งของเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน  อย่างเครื่องมือหากินในท้องถิ่นหลาย ๆ อย่าง

รถอีแต๋นก็เหมือนกัน  ได้ถูกนำมาดัดแปลงให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น  จะเรียกว่ารถอีแต๋นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ  แต่โดยรวมแล้วมีวัตถุประสงค์เหมือนกันครับ  คือเป็นรถที่ใช้ในงานเกษตรของคนไทย  เป็นรถที่คนไทยผลิตเอง  ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่สามารถนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องสุบน้ำได้  และอีกสารพัดดัดแปลง

ส่วนประกอบของรถก็ใช้อะไหล่ทั้งใหม่และเก่านั่นแหละครับ  ประกอบกันขึ้นมาเป็นรถ  ส่วนมากนิยมใช้ของมือสอง  หรืออะไหล่เชียงกง  อย่างรถคันนี้ใช้ได้สารพัดงาน  ตั้งแต่งานเกษตรในไร่  นา  สวน  ไปจนถึงเป็นรถแห่นาค  แห่บั้งไฟ  และอื่น ๆ อีกมากมาย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments