เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  เป็นอะไรที่คุยกันไม่จบไม่สิ้นซักที  คราวที่ผมไปอบรมที่บางกอกสามวันนั้น  สองวันครึ่งจะเป็นการคุยเรื่องพวกนี้แหละครับ  ทั้งที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม  ถามแล้วถามอีก

นี่ก็มาอีกแล้วครับ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ออกหนังสือแจ้งไปทุกอำเภอเรื่อง  ผู้สูงอายุเสียชีวิตและตรวจสอบพบทีหลัง  แล้วก็ผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านไปที่ใหม่  และไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  เป็นการรับซ้ำซ้อน

คนตอบคำถามคงจะเบื่อเหมือนกันนะที่ต้องตอบคำถามเดิม ๆ ทุกวัน วันละหลายรอบ  ในระเบียบก็บอกไว้ชัดนี่ครับว่าตายต้องคืนทันทีครับพี่น้อง  แล้วกรณีไปลงทะเบียนกับ อปท.1  แล้วย้ายตามลูกไปลงทะเบียนกับ อปท.2  ก็ให้รับกับ  อปท.1  ซะในปีงบนี้  ปีงบหน้าก็รับกับ  อปท.2  ซะ  เราก็เข้าใจกันตามนี้อยู่ไม่ใช่เหรอ

แต่ก็มีเหมือนกันนะที่  อปท.ซะเองไม่เข้าใจ  หรือแกล้งไม่เข้าใจ  ผมก็ไม่เข้าใจ  อ๊ะ  ยังไง

อันนี้เจอกับตัวเองครับ  คนพิการย้ายตามผู้ดูแลมาอยู่ตำบล  ค.  แต่  อปท.  ส.  บอกคนพิการว่าถ้าย้ายออกไปตัดเบี้ยทันที  คนพิการเขารู้ระเบียบครับ  เขาเลยงงแต่ก็ยังไม่กล้าย้ายออกมา  ครั้นจะมาลงทะเบียนกับ  อปท.  ค.  ก็ไม่ได้เพราะยังไม่ย้ายมา

…..คนโทรไปสอบถามกลับโดนด่าซะนี่…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments