เริ่มอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่  17  ธันวาคมแล้วครับ  วันนั้นเรามีการประชุมกันในระดับอำเภอซักซ้อมความเข้าใจ  และกำหนดแนวทางการจัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  เพื่อความคล้ายกัน  แค่คล้ายกันเท่านั้นจะให้เหมือนกันเลยคงเป็นไปไม่ได้

ตอนนี้ผมเลยออกไปค้นหาสมุดจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ที่เก็บไว้ตั้งแต่บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จเมื่อปีที่แล้ว  มาเตรียมไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ของแต่ละหมู่บ้าน  ยังหาไม่เจอสองหมู่บ้านครับ  HA  HA

โครงการ  เอกสารการอบรมต่าง ๆ  เขียนไว้แล้วครับ  ตั้งใจไว้ว่าจะจัดอบรมวันพุธนี้ครับ  ทำเล็ก ๆ พอ  หมู่บ้านเล็กอาสาแค่คนเดียว  บ้านใหญ่หน่อยก็สองคน  สามคน  รวมทั้งสิบสองหมู่บ้านอาสาสมัครฯน่าจะสักยี่สิบกว่าคน  เน้นไปที่  อสม.  และ  อช.  ครับ

ทางจังหวัดเห็นผลงานในการจัดเก็บข้อมูลของนายมาดีไปเมื่อคราวที่แล้ว  ก็บอกมาว่าต้องให้ได้อย่างนั้น  ผมได้แต่นึกในใจว่ามันจะได้อย่างนั้นได้ไง  ตอนนี้มีใครอยู่บ้านมั่งล่ะ  ทำนาเสร็จแล้วชาวบ้านเขาไปไหน  แค่จำนวนครัวเรือนมันก็ไม่ตรงกันแล้ว

แต่พอเรารายงานเข้าไป (ตามความเป็นจริง) เขาไม่เชื่อนะครับ  ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน  คงต้องเริ่มฝึกฝนกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะครับ…..ตอแหล…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments