อาทิตย์นี้มีเวลาทำงานสามวัน  ผมต้องเร่งเตรียมงานนำเสนอให้กับคณะกรรมการติดตามงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ที่จะมาเยี่ยมพวกเราในวันที่  16  ธันวาคมนี้

รู้สึกสมองตีบตัน  คิดอะไรไม่ออก  วันนี้เป็นวันที่สามแล้วยังทำอะไรไม่เสร็จเลย  แล้วไหนยังจะเตรียมเพื่อ  สตง. อีก (อันนี้สำคัญ) มันเหมือนกับสิ่งต่าง ๆ ถาโถมเข้ามา  สติเรายิ่งไม่ดี  เลยตั้งไม่ค่อยได้  เกิดอาการไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดี

เอาใหม่…เอาใหม่  ตั้งสติให้ได้  นั่งลงแล้วทบทวนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง

  • ข้อมูลพื้นฐานของกองทุน
  • โครงการ/กิจกรรม
  • สถานะทางการเงิน  ณ  ปัจจุบัน
  • ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ (ถ้ากล้า)

รวมทั้งเตรียมเอกสาร  ระเบียบข้อบังคับของกองทุน  คำสั่งแต่งตั้งต่าง ๆ แล้วก็รายงานโครงการจากโปรแกรมออนไลน์  และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อย

ถ้าทำตามขั้นตอนนั้นเสร็จเรียบร้อย  ตอนนี้เหลือแค่เตรียมงานนำเสนอเป็น Power Point ไว้นำเสนอกับคณะกรรมการติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นล่ะครับ  ได้รับคำสั่งจากนายกมาแล้วว่า  ให้ผมเป็นคนสรุปเอง

…กลุ้มใจ…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments