ใส่คำค้นหาลงใน google ว่า พัฒนาชุมชน ด้วยความหวังว่า บล็อกคนพอชอ คงเบียดขึ้นมาได้บ้างจากคู่แข่งสองล้านกว่า

ดีกว่าที่คิดไว้ครับ  ที่มาอยู่ที่หน้าสี่สิบ  ผมกะไว้ที่เลยห้าสิบขึ้นไป

ในบทความของคนที่ทำมาค้าขายหลายคนบอกไว้ตรงกันว่า  คุณจะขายของได้คุณต้องอยู่ในอันดับต้น ๆ เวลาที่คนซื้อไปค้นหาใน  search  engine  จะได้เจอบล็อกของคุณ  รวมทั้งให้คุณเฝ้ามอง  ติดตาม  ตรวจสอบอันดับของคุณใน  search engine  อย่างสม่ำเสมอ

คำว่า พัฒนาชุมชน นี่เป็นคำค้นที่แอบหวังไว้ลึก ๆ ว่า  เป็นคำค้นที่นำ บล็อกคนพอชอ มาหน้าแรกได้ด้วย  ซึ่งเป็นความหวังที่เป็นจริงได้ยาก  แล้วคนที่หลงเข้ามาที่นี่  ส่วนมากจะหลงเข้ามาด้วยคำค้น เกมส์ละลายพฤติกรรมบ้าง  แผนชุมชนบ้าง

แม้ว่าผมจะไม่ได้ทำมาค้าขาย  แต่น่าจะนำเทคนิคอันแพรวพราวที่กำลังค้นหาความหมายที่แฝงอยู่ในระหว่างตัวอักษรมาปรับใช้ได้

เพียงแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments