การเรียนรู้ทำให้เราเข้าใจโลกและธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

ในชีวิตคนเราคงเคยตั้งคำถามสุดคลาสสิคว่า  คนเราต้องการอะไรในชีวิต  คำตอบส่วนใหญ่คงจะเป็นปัจจัยสี่ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต  หลายคนบอกว่า เงิน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

เมื่อใครหลายคนเอาเงินเป็นตัวตั้ง  จึงทำให้ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมา  ทำให้คนหลายคน  ทำให้ชีวิตหลายชีวิตขวนขวายกันอย่างหนัก  อำนาจ  หน้าที่  ลาภยศ  สรรเสริญ  ความไม่รู้จักพอ  เกาะกุมใจเราจนหนาแน่น  ยิ่งดิ้นรน  ยิ่งไขว่คว้า  ยิ่งอับจน  ยิ่งห่างไกล  ไร้ทางออก

ตัวเองก็เป็นคนเล็ก ๆ คนหนึ่งที่เงินก็อยากได้  หน้าที่การงานก็อยากเอา  ไม่มีอะไรดีกว่าคนอื่น  เคยคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  แต่ตอนนี้  รู้สึกว่าความพยายามของตัวเองมันเริ่มลดลง  เริ่มหดหายไป  ยิ่งไขว่คว้า  ยิ่งห่างไกล  ออกไปทุกที

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments