ผมเข้ามาที่สำนักงานเมื่อเช้าไม่เห็น Notebook ที่ใช้งานเป็นประจำ  ถามน้องผู้ช่วยบอกว่า  น้องอีกคนเอาไป  เลยเบาใจเพราะน้องเขายังไม่เข้าสำนักงาน  ตัวเองออกไปเก็บของข้างนอก  จนบ่ายสามถามน้องคนที่เอาไป  น้องเขาบอกว่าเอามาคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว  ยุ่งละสิทีนี้

Notebook เครื่องนี้เป็นของ อบต.ครับ  ปกติน้องผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เขาใช้อยู่  ผมผู้ไม่มีคอมใช้ประจำเลยไปขอยืมน้องเขามาใช้เรื่อย ๆ และบ่อย ๆ จนกระทั่งมันน่าจะลอยไปกับสายน้ำ  ในคืนวันลอยกระทงแล้วล่ะ

ด้วยความที่เราไว้ใจคนที่มาเที่ยวงานว่า  คงไม่มาวุ่นวายในสำนักงานมากนัก  เพราะว่าห้องน้ำเราจัดเตรียมไว้ให้ด้านนอกอยู่แล้ว  เราอนุญาติให้คนที่เข้าประกวดนางนพมาศมาเข้าห้องน้ำที่นี่ได้  คนที่เราไม่อนุญาติอาจแอบเข้ามาเหมือนกัน  คนตั้งมากมาย  เราดูไม่ทั่วถึง  ไม่มีใครอยากให้มันหาย

ไม่แน่เหมือนกัน  อย่าด่วนสรุปอะไรอย่างนั้น  คิดได้อย่างนี้แล้วผมก็ออกไปถามใครต่อใครวุ่นวายไปหมด  แล้วก็เจอเข้าจนได้  น้องคนที่เอาไปแล้วบอกว่าเอามาคืน  ความจริงแกเอาไปคืนกับอีกคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย  กรรมของเวร

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments