[youtube -dAyszTDdVA]

เมื่อสัปดาห์ก่อน  ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี ได้ออกมาแสดงความห่วงใยถึงความเสื่อมของภาษาไทย  กำลังจะวิบัติด้วยคำว่า  ชิมิ

ชิมิ ที่มาจากคำว่า  ใช่ไหม

ความเห็นของ ดร.ไตรรงค์  ได้ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนกลับที่หลากหลาย  อย่างบทความเรื่อง  เทศนาเรื่อง ชิมิ แด่ ไตรรงค์  สุวรรณคีรี  ด้วยรักและผูกพัน ในมติชนรายวัน

ในบทความได้เทศนา  ดร.ไตรรงค์  ผู้ที่เป็นดุษฎีบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ว่า  ทั้ง ภาษา และ สินค้า มีวงจรชีวิตที่เคลื่อนไหวไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง  จึงไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถกำหนดความเป็นหรือความตายให้กับ ภาษา และ สินค้า ได้นอกจาก สังคม และ ตลาด

ถ้ามองด้วยความ ขำ ขำ แบบย้อนกลับไปหาตัวเองในวัยเดียวกัน  ในทุกยุคทุกสมัย  ผมว่ามันมีภาษาวัยรุ่นเกิดขึ้นมากมายนะครับ  คำไหนที่มันโดนมันก็อยู่ได้นาน  เหมือนกับว่า ภาษา มันมีการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลง  ถ้าไม่เข้ากับยุคสมัยคำนั้นจะหายไปเอง

ว่าแต่ว่า  สามสี  ภูเขาทอง  นี่น่าจะทันสมัยอยู่เสมอ  จึงมีมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้  ชิมิ  ชิมิ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments