มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง  การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาแล้วครับ

เขาบอกว่าระบบบันทึกข้อมูลได้เปิดให้บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ รวมทั้งปรับปรุง  แก้ไขฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มาลงทะเบียนปีนี้ (รับปีงบ 55) ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2553  จนถึง  30  มกราคม  2554  นี้ครับ

ถามว่าทำไมต้องถึงวันที่  30  มกราคม  แทนที่จะเป็น  30  กันยายน  2554  ผมเดาว่าเขาตั้งใจให้บันทึกรายใหม่  และแก้ไขรายเก่าที่ตาย  หรือย้ายออกไปแล้ว  ไม่ได้เปิดให้พวกที่บันทึกยังไม่เสร็จนี่ครับ  แล้วก็จะนำข้อมูลนี้ไปจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 ตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะจัดสรรงบให้ตามการบันทึกข้อมูล  ต่อไป

เสียดายว่าระบบนี้บันทึกข้อมูลได้ใน IE เท่านั้น  ไม่รองรับ Firefox  หรือ Chrome เลย…..เสียดายมาก…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments