ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Linux แค่เคยใช้งาน  แล้วติดอกติดใจเท่านั้นเอง  ซึ่ง Linux มันมีข้อจำกัดอยู่นะครับ  เป็นข้อจำกัดทางด้านผู้ใช้อื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน  อย่างเช่น  อำเภอ  หรือจังหวัด  ที่เวลาส่งงานเป็นไฟล์งานมักจะกำหนดมาว่า  ต้องเป็น Word  หรือ  Excel  อะไรแบบนี้ครับ  ทำให้ไม่สะดวกในการใช้เท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม  ยังพยายามหาโอกาสด้วยการทดลองนำไปลงร่วมกับ Windows แบบเครื่องเดียวสองโปรแกรมอยู่บ้าง  ทดลองตัวนั้นบ้าง  ตัวนี้บ้าง  แบบนาน ๆ ครั้ง

Linux  Distribution  คือตัวที่พร้อมใช้นั่นเองครับ  ที่เด่น ๆ ในบ้านเราตอนนี้ก็มี  Ubuntu  Prompt ส่วนอันอื่น ๆ ผมไม่แน่ใจนักเพราะว่าผมใช้แบบแป๊บเดียวเหมือนไม่เคยใช้  ที่คุ้นเคยคงเป็นสายพันธุ์  Ubuntu  นี่แหละครับ  แต่บางตัวมันติดตั้งยากผมก็ไม่อยากใช้นะครับ  ผมว่าคนที่ลองใช้  Linux  ควรจะดูที่  การติดตั้งต้องง่าย  การใช้งานต้องง่าย  ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มอีก  เลือกอันนั้นเลยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments