[youtube 8SbUC-UaAxE&ob]

…..ทำไมต้องเป็น November Rain…..

Axl Ross เคยบอกเอาไว้ว่า  เดือนพฤศจิกายนที่บ้านเขากำลังเข้าสู่หน้าหนาว  และมันก็หนาวมาก  ถ้าหากว่ามีฝนลงมาในเดือนนี้แล้วล่ะก็  มันจะหนาวสุด ๆ คนที่อยู่คนเดียวจะรู้สึกสับสน  อ้างว้าง  อยากหาใครสักคนมาอยู่เคียงข้าง  ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วกลับอยากอยู่คนเดียว

ทุกเช้า  ผมภาวนาว่าวันนี้ฝนอย่าตกลงมาเลย  แค่นี้ก็หนาวจะแย่อยู่แล้วเมื่อต้องขับสองล้อพอเพียงไปทำงาน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments