แนวทางการดำเนินงานโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

2088

สองสามสัปดาห์ที่แล้ว เห็นแว๊บๆ ในไลน์ ว่ามีคนถามมาประมาณว่า มีใคร อปท.ไหนดำเนินการโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” เสร็จแล้วหรือมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรมั่ง บอกเพื่อนๆ หน่อยเถอะ แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครมาบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเลยนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 266 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” และแบบรายงานประจำเดือน แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการออกมาครับ

2089

แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรอง การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การตรวจสอบความต้านทานของโรค การให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมอาชีวบำบัด การใช้ยาเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจนการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตัวอย่างกิจกรรมที่แจ้งมาเช่น การจัดทำโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมอาชีวบำบัด การใช้ยาเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจนการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รายละเอียดอื่นๆ อ่านตามภาพประกอบครับ

Facebook ชมรมพัฒนาชุมชน Friends Day วันเพื่อน

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หน้า Feed ของ Facebook จะมีวีดีโอที่เป็นการรวมความประทับใจของเรา ที่ Facebook คิดว่าเราน่าจะประทับใจด้วยอ่ะนะ ออกมา  วีดีโอนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทาง Facebook จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนได้ร่วมฉลองในโอกาสที่ Facebook ครบรอบ 12 ปี

แสดงว่า Facebook ตั้งขึ้นก่อน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เพียงแค่นิดเดียว นิดเดียวจริงๆ ครับ เพราะว่าในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ชมรมพัฒนาชุมชนของเราทุกคนจะมีอายุครบ 10 ปีแล้ว

บรรดาสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คงจะรู้สึกเหมือนกันกับ Facebook ว่า วันที่เราเป็นเพื่อนกันคือวันที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมนี่แหละครับ ยิ่งผูกพันมากขึ้นเมื่อเราท่านและชมรมจับมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยกัน เอาล่ะผมก็มีวีดีโอนี้มาฝากเพื่อนๆ เหมือนกัน อิอิ

ระเบียบการฝึกอบรมของท้องถิ่นปี 57 : ตอนที่ 2

2081

คราวที่แล้วได้พูดถึง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557” ในเรื่องของความหมายในการฝึกอบรม และเรื่องการจัดอบรมการเข้ารับการอบรมว่าต้องได้รับอนุมัติจากใคร เมื่อดำเนินการแล้วต้องทำยังไงต่อภายในกี่วัน

อ่าน ระเบียบการฝึกอบรมของท้องถิ่นปี 57 : ตอนที่ 1 ที่นี่

สำหรับในคราวนี้จะพาท่านมารู้จักกับรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ (ข้อ 12) ในการจัดอบรม ซึ่งมีข้อสังเกตุคือ ข้อ (15) ค่ายานพาหนะ หมายถึงค่าพาหนะเดินทางของชาวบ้านที่มาอบรมกับเราหรือเปล่า หรือเป็นค่ายานพาหนะที่เราผู้จัดการฝึกอบรมจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน สตง.เขามองอย่างเดียวว่ามันไม่ประหยัดนะครับ ฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

Continue reading →