nengnengneng.net

ไปอบรมเรื่องเบี้ยยังชีพกลับมาเล่าคนละทาง

สืบเนื่องจากการอบรมเบี้ยยังชีพรุ่นกรุงเทพ  พอกลับมาถึงอุดรและเริ่มทำงานเมื่อวันสองวันมานี้มีทอระสับเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งติดต่อเรื่องสมัครอบรมเบี้ยยังชีพรุ่นขอนแก่น (ซึ่งเต็มแล้วแต่โทรมาอ้อนวอนขอเพิ่มชื่อ) และโทรมาสอบถามเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังหลังจากเพื่อนคนนั้นกลับมาจากอบรมรุ่นกรุงเทพเพราะมันฟังดูแปลกๆ (ฮา)

ขอยกตัวอย่างมาเล่าสักเรื่องแล้วกันครับ  เพื่อนเล่าให้ฟังว่า  วิทยากรที่บรรยายเรื่องเบี้ยยังชีพที่กรุงเทพบอกว่า  กลุ่มที่มาลงทะเบียนไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน  58  ยังไม่ต้องไปทำอะไรกับเขา  (อ้าววว)  และยังบอกอีกว่า  วิทยากรบอกว่าให้จ่ายเงินย้อนหลังให้คนพิการโดยดูจากวันที่เขาไปขอจดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรคนพิการ  คำถามคือ  หนูจะเอาเงินจากไหนเพราะคนพิการรายนี้จดทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้ว  (ฮา)

คือแต่ละคนต้องเสียเวลาอธิบายอยู่นานครับ  บางคนน่ารักมากบอกว่า  ที่เพื่อนเล่าให้ฟังมันไม่เหมือนกับที่เราได้อ่านในหนังสือกรม  13  กรกฎาคม  2559  เลยเกิดความสงสัยโทรมาถาม  ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ  สงสัยว่าคนเข้าอบรมคงเข้าห้องน้ำพอดี  อิอิ

เอาล่ะครับ  วันนี้ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3/ ว  1384  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2559  มาให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งละกันครับ

2571

2572

คนพิการย้ายมาลงทะเบียนกับเรา พ.ย.58 เราต้องจ่ายปี 59 มั้ย

101

เมื่อวีนที่  22  กรกฎาคม  2559  ในกลุ่มไลน์ของชมรมพัฒนาชุมชนฯ  ได้มีการโพสข้อความแจ้งสมาชิกเรื่องเบี้ยความพิการ  ไม่รู้ว่ามีคนอ่านกันขนาดไหน  แต่วันนี้  (27  กรกฎาคม  2559)  มีคนถามมาอีกแล้วครับ  (ไม่ใช่อุดรครับ…ฮา)  ทางประธานและคณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนฯ  เลยนำข้อความนั้นมาโพสให้อ่านกันอีกครั้ง  อย่างนี้ครับ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ได้มีสมาชิกชมรมได้สอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้กับคนพิการรายใหม่ว่าปัจจุบันยังรับอยู่ที่เดิมและได้ย้ายมาลงทะเบียนกับเราเมื่อเดือน กรกฏาคม 2559 สอบถามว่าเราสามารถจ่ายเงินเดือน สิงหาคมเลยได้หรือไม่

ตอบ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0891.3 /1384 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ข้อ 4

ในกรณีที่คนพิการได้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ย้ายภูมิลำเนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะสามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการได้ในเดือนถัดไปตามนัยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก็ต่อเมื่อ (องค์ประกอบที่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดิมที่เคย จ่ายเงินเบี้ยความพิการได้ยืนยันว่าได้ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปแล้วและ(องค์ประกอบที่ 2)จำหน่ายออกจากระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบัน สารสนเทศเบี้ยยังชีพปี 59 กรมยังไม่ได้เปิดให้จำหน่าย)

สรุป คนที่เรารับลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 แต่เป็นพิการรายเดิมที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเราไม่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ให้ไปจ่ายในปีงบประมาณ 2560 หรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก อปท. ให้ครบ 2 องค์ประกอบ

จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

#คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย1#

นำมาให้อ่านครับ  นอกเหนือจากอ่านในไลน์

คลังไม่ให้ยืมเงินสะสมจ่ายเบี้ยความพิการ

เอากันชัดๆ  นะครับกับคำถามยอดฮิต  และปัญหาที่เจอกันแทบจะทุก  อปท.  คือคลังไม่ให้ยืมเงินสะสมจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  และผมคงต้องบอกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตรงนี้ว่า  ในเทปบรรยายรุ่นกรุงเทพนี้  วิทยากรท่านบอกให้ไปหาหนังสือในเว็บกรม  เป็นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท.  0891.3/ว 1384  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  ข้อ  5  หน้า  2  มาประกอบด้วย

« Older posts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑