nengnengneng.net

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้แค่คนพิการหรือ

2601

หลังจากที่ได้แจ้งไปว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ระหว่างวันที่  22-31  สิงหาคม  2559  ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  ปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโทรถามกันวุ่นพอสมควรครับ

มีหลายท่านที่ผมไม่ได้รับสาย  ก็ขออนุญาตมาทบทวนคำถามในที่นี้ก็แล้วกันครับ  เพราะผมเชื่อว่า  คำถามของท่านคงไม่ต่างกันเท่าไรหรอกว่ามั้ย  ขออนุญาตยกตัวอย่างมาให้อ่านกันดังนี้

ถาม  :  คนพิการที่มาลงทะเบียนกับเราเมื่อเร็วๆ นี้  (หลังเดือนพฤศจิกายน  58)  เขาเพิ่งย้ายมา  พอเรากรอกข้อมูลเข้าไปกดบันทึกแล้วมันขึ้นว่า  ซ้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุ  เราได้โทรประสานเขาไปแล้ว  ได้รับคำตอบว่า  ให้เราจ่ายคนพิการได้เลย  พอเราถามว่า  จะจำหน่ายคนพิการรายนี้ให้เราเมื่อไร  เขาบอกว่า  ถ้าเขาจำหน่ายเขาก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบสิ  เพราะผู้สูงอายุยังรับกับเขาอยู่  หนูจะทำยังไงดีคะ

ตอบ  :  รอ

ถาม  :  คนพิการที่เขามาลงทะเบียนกับเราเมื่อเดือนที่แล้ว  เขาเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  เราต้องลงใหม่มั้ย  หรือเข้าไปแก้ไขในข้อมูลเดิม  แล้วถ้าเขาย้ายไปที่อื่นล่ะ  เราจำหน่ายได้มั้ย

ตอบ  :  รอ

ถาม  :  วันที่จดทะเบียนคืออะไร  ต้องลงแบบไหน  แล้วก็วันที่มีสิทธิรับเงินอีกล่ะ  ลงแบบไหนยังไง

ตอบ  :  เขาลงทะเบียนกับเราวันที่เท่าไร  และเขาไปจดทะเบียนขอมีบัตรคนพิการเมื่อไร

ถาม  :  โอ้ยยยยย  หนู่ไม่ถามแล้ว  มีแต่ตอบว่า  รอ  รอ  รอ  แล้วก็ถามหนูกลับ  ถ้าหนูรู้หนูจะถามพี่มั้ย  ถามไม่ได้ก็จะไม่ถาม  (เสียงสูง)

แหะ  แหะ  คือจะบอกว่า  รอฟังคำตอบในการอบรมเบี้ยยังชีพ  รุ่นที่  2  รอบที่  2  ที่โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  25-28  สิงหาคม  2559  นี้ครับ  ท่านไหนที่ยังไม่ได้โอนเงินก็ไม่ต้องแล้วนะครับ  ล้นห้องแล้ว

อ้อ  ส่วนท่านที่โอนเงินไปผิดธนาคารนั้นน่ะ  อยากให้มาฟังด้วยนะครับ  จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร  อิอิ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดให้บันทึกข้อมูลคนพิการ

2599

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19  สิงหาคม  2559) มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3 / ว1634  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2559  ออกมา

หนังสือฉบับนี้บอกให้เราบันทึกข้อมูลคนพิการรายใหม่เพิ่มเติมที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการกับเราหลังเดือนพฤศจิกายน  58  (คือกลุ่มที่เพิ่งมา)  โดยจะต้องระบุข้อมูลวันที่จดทะเบียนคนพิการ  แล้วก็ให้ยึดตามวันที่ระบุในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเป็นสำคัญ  ถ้าหากว่าเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็จะมีผลต่อการคำนวณงบประมาณตกเบิกให้แก่คนพิการน่ะครับ  เรามีเวลาตั้งแต่วันที่  22-31  สิงหาคม  2559  นี้

2600

ถ้าหากว่าคนพิการนั้นเป็นผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีชื่อในระบบอยู่แล้ว  ก็ให้ค้นหาแล้วเรียกข้อมูลนั้นมาติกว่า  เป็นคนพิการด้วยและกรอกข้อมูลว่าพิการประเภทไหน  วันจดทะเบียนคนพิการวันที่เท่าไร  แล้วกดบันทึก

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว  (ทั้งเพิ่ม  แก้ไข  จำหน่าย)  ต้องการตรวจสอบให้เลือกที่เมนู  “ค้นหา”  ทางด้านซ้ายมือ  แล้วก็กรอกข้อมูลตรวจสอบดูครับ  และหนังสือฉบับนี้ยังบอกด้วยว่า  การบันทึกแก้ไขรายการนี้ถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว  ไม่ต้องรายงานตามแบบรายงานใดๆ อีก  นะจ๊ะ

ประกาศรายชื่ออบรมเบี้ยยังชีพขอนแก่นรอบที่ 2

2598

อย่างที่ท่านทราบกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่า  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ได้จัดอบรมหลักสูตร  “เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และการจัดสวัสดิการสังคม”  ขึ้นจำนวน  2  รุ่น

รุ่นที่  1  จัดไปแล้วที่กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่  2  จัดที่จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2559  ที่โรงแรมโฆษะ  และด้วยความที่มีคนสมัครเข้ามาเยอะมาก  มากจนเกินจำนวนที่ตั้งไว้แล้วก็เป็นจำนวนที่ห้องประชุมรับได้นั่นก็คือ  350  ที่นั่ง  เลยทำให้ต้องเพิ่มรอบ

การอบรมเบี้ยยังชีพ  ในรุ่นที่  2  ขอนแก่น  มี  2  รอบ

รอบที่  1  วันที่  18-21  สิงหาคม  2559  เราได้ประกาศรายชื่อรอบที่  1  ไปแล้ว  ดูรายชื่อที่นี่

รอบที่  2  วันที่  25-28  สิงหาคม  2559  ที่โรงแรมโฆษะ  เหมือนกันทั้ง  2  รอบ

วันนี้เราได้จัดทำบัญชีรายชื่อรอบที่  2  เสร็จแล้วแต่อาจจะยังไม่เรียบร้อยด้วยว่า  มีการสลับสับเปลี่ยนย้ายจากรอบที่  2  มารอบที่  1  ย้ายจากรอบที่  1  มารอบที่  2  วุ่นวายไปหมด  บางคนจ่ายเงินตั้งแต่พร้อมกับรุ่นที่  1  ที่กรุงเทพ  พอเราถามว่าจะเปลี่ยนมารอบ  1  มั้ย  ไม่ตอบ  มาวันนี้เห็นเพื่อนในจังหวัดเดียวกันย้ายมารอบ  1  จะมามั่ง  ใครโดนด่าครับ

ประกาศรายชื่ออบรมเบี้ยยังชีพขอนแก่นรอบที่  2

การอบรมเบี้ยยังชีพ  ขอนแก่น  รอบที่  2  ไม่มีหน้างานนะครับ  เพราะจ่ายเงินครบหมดแล้วทุกคน

« Older posts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑