nengnengneng.net

เบี้ยความพิการ : เมื่อคนพิการย้ายภูมิลำเนาในปีงบ 59

2624

เคยเขียนเรื่องเบี้ยยังชีพเคสคนพิการย้ายภูมิลำเนามาหลายครั้ง  ตั้งแต่ระเบียบเบี้ยความพิการของคนพิการปี  53  จนมาถึงระเบียบเบี้ยความพิการของคนพิการที่แก้ไขฉบับที่  2  ปี  59  มาหลายครั้ง  แต่ก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจ  เลยคิดว่าจะเขียนให้อ่านแบบเล่าให้ฟังอีกครั้งและช่างบังเอิญจริงได้ไปเห็นข้อความที่ประธานชัชโพสในไลน์พร้อมกับยกตัวอย่างจังหวัดให้เห็นภาพด้วย  เลยจะขอนำมาเล่าต่ออีกครั้ง  เล่าในแบบของผมนะครับ  อิอิ  เอ้าเชิญญญญ

มีคนพิการรายหนึ่งครับ  เดิมเคยรับเงินเบี้ยความพิการที่จังหวัดสระบุรี  ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน  2559  ได้ย้ายมาที่จังหวัดนครนายก  และแกได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการกับจังหวัดนครนายกด้วย

ตัวอย่างหนังสือแจ้งเบี้ยความพิการ

พวกเรานักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  มีหน้าที่ดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดสระบุรีทราบว่า  ตอนนี้มีคนพิการมาลงทะเบียนกับเราแล้ว  ขอให้จังหวัดสระบุรีดำเนินการทำประกาศถอดถอนและจำหน่ายออกจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ  2560  ให้ด้วย  พร้อมทั้งให้แจ้งให้เราทราบเป็นหนังสือด้วย  เพื่อที่เราจะได้ประกาศรายชื่อพร้อมทั้งจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการต่อไป  (ภาพประกอบเป็นตัวอย่างจากคุณนิวัฒน์ครับ)

แต่ทีนี้มันมีปัญหานะสิครับ

ปัญหามันเกิดเพราะ  จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่า  เขาจำหน่ายคนพิการรายนี้ออกจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ปีงบประมาณ  60  ให้ไม่ได้  เพราะเว็บระบบสารสนเทศปิดระบบอยู่  จึงประกาศถอดถอนให้เราตอนนี้ไม่ได้ด้วย

จะทำยังไงล่ะทีนี้  แล้วถ้าเดือนตุลาคมกรมเปิดระบบสารสนเทศให้แก้ไขล่ะ  เราจำหน่ายคนพิการรายนี้ออกจากระบบได้เลยมั้ย

ก็ต้องดูก่อนครับว่า  เดือนตุลาคมกรมเปิดระบบสารสนเทศให้เราแก้ไขปีงบไหน  เพราะปกติเดือนตุลาคมในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพจะเป็นปีงบประมาณ  2561  ครับ  ถ้าเป็นอย่างนี้  จังหวัดสระบุรีก็จะยังไม่สามารถจำหน่ายคนพิการออกจากระบบสารสนเทศได้  คนพิการรายนี้จึงต้องรับเงินเบี้ยความพิการจากจังหวัดสระบุรีต่อไปเรื่อยๆ

เรื่อยๆ  จนกว่าจะจำหน่ายชื่อออกจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ  2560  และทำประกาศถอดถอนส่งให้จังหวัดนครนายก  จังหวัดนครนายกถึงจะจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการให้คนพิการรายนี้ได้

จังหวัดนครนายกก็อย่าใจร้อน  อย่ารีบจ่ายก่อนแล้วกันครับ

เบี้ยยังชีพ : การตรวจสอบยอดจัดสรร

เบี้ยยังชีพ

ตามที่กรมส่งเสริมฯ  ให้พวกเรานักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการของคนพิการ  ในปีงบประมาณ  2559  ว่าถูกต้องครบถ้วน  เกินหรือขาด  หรือไม่แล้วก็ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานไปที่กรมภายในวันที่  15  กันยายน  2559  ดังรายละเอียดในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว1798  ลงวันที่  5  กันยายน  2559

ตรวจสอบยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพ รายงานหรือยัง

ในขณะที่พวกเราที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  เร่งรัด  ติดตามให้เพื่อนๆ  ทำแบบรายงานแล้วรีบส่งอำเภอ  ส่งจังหวัด  เพื่อจะได้เงินกลับมา  แต่ยังมีกลุ่มนักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียดายเงิน  200  บาทต่อปี  ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในวันที่  15  กันยายนที่ผ่านมา

ถามว่า  เพราะอะไรถึงไม่ทำ  และทำไมผมถึงรู้

ที่ผมรู้ก็เพราะมีคนมาถามผมน่ะสิครับ  ไม่ใช่คนสองคน  แต่มากมายหลายคน  และหลายจังหวัดด้วย  หลักๆ  คือ  ไม่มีหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพ  พอผมบอกว่าใช้ของคลังก็ได้  (หนังสือที่สำนักคลังท้องถิ่นออกตามหลังหนังสือแจ้งจัดสรรมาบอกว่าโอนเงินแล้วนะ  เท่านี้นะ)  ได้รับคำตอบว่า  คลังก็ไม่มี  คลังไม่ได้ปริ๊นเก็บไว้  อ้าววว  แล้วเขาทำบัญชีกันยังไงล่ะครับ  งงสิ

ปกติงานการคลังเขาจะปริ๊นหนังสือมาเก็บแล้วก็ตรวจสอบกับธนาคารทางออนไลน์  (หรืออย่างอื่น)  ว่าตัวเงินมาหรือยัง  แล้วก็ลงบัญชี  ทำใบนำส่งอะไรก็ว่าไปตามกระบวนงานของเขา  บางแห่งทำลาแอสพอได้หนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพปั้บเขาก็ไปลงลาแอสเลย  (รายละเอียดพวกนี้ไม่ทราบครับ)  บาง  อปท.  นักพัฒนาชุมชนไม่เก็บหนังสือพวกนี้  แต่พอให้รายงานทีไรเขาก้ไปขอเอกสารจากห้องคลัง  และรายงานได้ก่อนเพื่อนทุกที  ผมถึงบอกว่า  ผมงงไงครับที่ได้ยินว่าคลังไม่เก็บหนังสือ

เหตุผลต่อมาที่ส่งช้าเพราะว่า  งานธุรการของที่นั่นไม่ยอมรับหนังสือกรม  เพราะหนังสือกรมเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด  หนังสือจังหวัดเรียนนายอำเภอ  ต้องรอหนังสืออำเภอที่เรียนนายกอ่ะ  หลายครั้งที่เกือบพลั้งปากพูดออกไปว่า  “มึงรอไปเหอะ”  ก็ขนาด  อบต.ที่ผมอยู่เนี่ยห่างจากอำเภอ  3  กิโลเมตร  บางครั้งหนังสือมายังเลยเวลาที่ให้รายงานเลยครับ

เหตุผลอีกข้อที่ทำให้ช้าคือ  กรอกตัวเลขยังไง  รวมตกเบิกมั้ย  เขากรอกข้อมูลไม่เป็นนั่นเองครับ  ข้อนี้ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  ท่านคงจะรู้ว่าต้องทำยังไงแบบไหนรวมหรือไม่รวม  เพราะมีกรรมการชมรมฯ  ประสานกับกรมแล้วแจ้งพวกเราไป  รวมถึงสมาชิกนำไปบอกต่อกับเพื่อนผู้ไม่เป็นสมาชิกด้วย  ทำให้รู้กันกว้างขวางออกไป  ดีแล้วครับ  แต่

ชมรมพัฒนาชุมชนตามงานเบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพ-2

แต่ยังมีสมาชิกชมรมฯ  บางคนทางภาคอีสานเนี่ยแหละ  ทำรายงานไปแบบไม่ดูข้อมูลข่าวสารจากทางชมรมเลย  หรืออาจจะดูแต่ไม่สนใจ  เรียกว่าทำไปผิดจากสมาชิกคนอื่นๆ  และแกยังบอกว่า  หนังสือไม่เห็นบอก  อ้าววว  ก็เราบอกไปแล้วไงว่าเราไปถามทางสายตรง  สถ.  เขาตอบมาว่าอย่างนี้  ทำไมไม่ทำตาม  แถมคราวนี้บอกทำตามหนังสือ  ไม่ว่ากันครับ  แค่อยากบอกว่าที่ผ่านมามึงทำไมไม่ทำตามหนังสือมั่งวะ  …

และที่รู้ก็เพราะเมื่อวานนี้  กรมสรุปยอดไม่ได้เพราะหลายจังหวัดยังไม่ส่งรายงาน  โทรไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดก็เหมือนกับที่เราเคยโทรไปนั่นแหละครับ  คือไม่มีคนรับสาย  เขาเลยใช้วิธีประสานมาทางชมรมพัฒนาชุมชนให้แจ้งส่วนตัวไปทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานเบี้ยยังชีพของท้องถิ่นจังหวัด  แต่หลายแห่งก็แจ้งทางห้องรวม  พอได้รับแจ้งหลายจังหวัดรีบส่งไปแล้ว  และหลายจังหวัดยังไม่ส่งครับ  รวมจังหวัดผมด้วย  …จะรอดมั้ยเนี่ย…

กิจกรรมเพื่อสังคมชมรมพัฒนาชุมชนฯภาคอีสาน : ทุนการศึกษาเด็กยากจน

2619

ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่า  กิจกรรมเพื่อสังคมชมรมพัฒนาชุมชนฯ  ภาคอีสาน  ตามโครงการ  “พอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง  ปี  59”  ที่เชิญชวนพวกเราร่วมบริจาคทุนการศึกษา  และอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ  ให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนที่ยากจนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  ตำบลนาด้วง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  นั้น

เรากำหนดจัดงานในวันที่  10-12  ธันวาคม  2559  นี้นะครับ  โดยวันที่เราจะไปมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ  คือวันที่  11  ธันวาคม  2559  และก่อนหน้านั้น  1  วันคือวันที่  10  ธันวาคม  2559  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ก็จะประชุมร่วมกันกับกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  เพื่อเตรียมงานและเช็คความพร้อมรวมถึงงานในปีต่อไปด้วย  และในวันนั้นในตอนบ่าย  ก็จะมีการประชุมประจำปีของผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสานด้วยครับ

ตอนนี้ท่านสามารถบริจาคเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก็ได้ตามกำลังของท่านครับ  เราชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  จะได้รวบรวมนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป  หรือ  ถ้าท่านมีกำลังพอจะบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  ก็ได้นะครับ  ทุนการศึกษาละ  500  บาท  หรือ  จะบริจาคเป็นอุปกรณ์การศึกษาอย่างอื่นก็ได้  รวมถึงจักรยานเพื่อใช้ขี่ไปรถเรียนด้วยนะครับ

บริจาคหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ได้ทุกท่าน  หรือ  ประสานผู้ประสานงานจังหวัดของท่านก็ได้ครับ  หรือ  โอนเงินผ่านธนาคารของธนาคารกรุงไทย  สาขาเลย  บัญชีเลขที่  403-0-22866-6  ชื่อบัญชี  นางจิราพร  คูณเมือง  ก็ได้ครับ

ขอบคุณทุกธารน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ  ครับ  ในโอกาสต่อไปจะได้นำรายชื่อและยอดเงินบริจาคมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

« Older posts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑